Faillissement

Wanneer een onderneming zijn schulden niet meer kan betalen

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Wat doe je bij een faillissement?

Wanneer een onderneming zijn schulden niet meer kan betalen, kan de werkgever of kunnen de schuldeisers een faillissement aanvragen bij de rechtbank. Schuldeisers zijn bijvoorbeeld: de bank, de belastingdienst en leveranciers. Ook werknemers kunnen schuldeisers zijn en dus het faillissement van hun werkgever aanvragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als werknemers geen loon meer krijgen.

In dit deel staan de volgende onderwerpen over faillissementen:

Faillissement werkgever aangevraagd

Nadat het faillissement is aangevraagd zal de rechter de onderneming officieel failliet verklaren. Hiermee legt de rechter beslag op het vermogen van de onderneming. De rechtbank stelt een curator aan (vaak een advocaat) die het beheer over het vermogen van de onderneming overneemt. De curator zal kijken of en hoe de schulden van de onderneming afbetaald kunnen worden. Ook kan de curator de inboedel (laten) verkopen en werknemers ontslaan.

terug naar boven

Ontslag bij faillissement

Wanneer de curator jouw dienstverband opzegt, hoeft hij niet eerst toestemming van het UWV te hebben. De curator moet bij faillissement van de werkgever wel de overeengekomen of wettelijke opzegtermijn in acht nemen (maximaal zes weken). 

terug naar boven

Naar UWV bij faillissement

Wanneer de curator jouw achterstallige loon niet kan betalen, moet je je melden bij het UWV. Je kunt dan een beroep doen op de zogenoemde faillissementsuitkering.

terug naar boven

Kom zo snel mogelijk in actie wanneer je werkgever je geen loon meer kan betalen

 1. Meld direct bij het UWV dat je werkgever de lonen niet betaalt.
 2. Schrijf de werkgever een brief waarin staat hoeveel loon, vakantiegeld, vakantiedagen, ATV-dagen, reiskostenvergoedingen en andere declaraties je nog krijgt. Stuur deze brief ook naar de curator en naar de bewindvoerder als daar sprake van is. Stuur de brief het liefst aangetekend, zodat je zeker weet dat de brief is aangekomen. Bewaar altijd zelf een kopie van de brief.
 3. Vraag advies bij het CNV, de ondernemingsraad of een bureau voor rechtshulp. Zorg ervoor dat je je rechten kent.
 4. Ga op zoek naar nieuw werk. Ook wanneer je officieel nog niet bent ontslagen. 

terug naar boven

Faillissementsuitkering

Wanneer je door financiële problemen van de werkgever geen salaris krijgt, kun je een 'WW-uitkering wegens betalingsonmacht' aanvragen bij het UWV, kortweg de faillissementsuitkering. Je kan deze uitkering aanvragen bij:

 • Surseance van betaling: je werkgever heeft uitstel van betaling aangevraagd en de rechter beslist dat de werkgever geen salaris hoeft uit te betalen. Bij surseance hoeft het niet meteen te betekenen dat je geen loon meer krijgt. Vaak wordt het bedrijf tijdelijk door iemand anders geleid. Wanneer er nog genoeg geld in de kas is, worden de lonen doorbetaald. Maar wanneer het loon niet wordt doorbetaald of je zelfs wordt ontslagen, kan je een uitkering aanvragen.
 • Faillissement: de rechter heeft je werkgever failliet verklaard.
 • Schuldsanering: de werkgever kan zonder hulp zijn schulden niet aflossen en de rechter beslist dat de werkgever geen salaris hoeft uit te betalen.
 • Plotseling vertrek: je werkgever is plotseling met onbekende bestemming en voor onbepaalde tijd vertrokken.
 • Loon: Het UWV betaalt maximaal dertien weken achterstallig loon. Deze dertien weken lopen maximaal tot het moment dat de werkgever of curator jouw ontslag kenbaar heeft gemaakt. Als je ontslagen wordt, gaat de opzegtermijn van maximaal zes weken in. Ook deze zes weken krijg je vergoed (100 procent van het loon) van het UWV.
 • Vakantiedagen, vakantiegeld en pensioen: Het UWV betaalt het vakantiegeld voor maximaal een jaar voorafgaand aan het einde van de opzegtermijn. Ook niet opgenomen vakantiedagen worden vergoed over een periode van maximaal een jaar. Vakantiedagen die je nog hebt opgebouwd tijdens de opzegtermijn tellen ook mee. Voor niet afgedragen pensioenpremies en bijdragen aan het tijdsspaarfonds geldt dat deze door het UWV worden uitbetaald. Voor Atv dagen en duurzame inzetbaarheid die via het tijdsspaarfonds worden betaald, neemt het UWV deze voor maximaal 13 weken over.   
 • Overig: Al het geld waar je verder nog recht op hebt, moet door de curator worden betaald. Bij een faillissement is er niet altijd genoeg geld om alle schulden van het bedrijf af te betalen. De curator moet je op de hoogte houden van de toestand. Krijg je je geld nog? Wanneer krijg je je geld? Hoeveel geld krijg je? Soms kan het jaren duren voordat een faillissement helemaal is afgerond en je hier dus duidelijkheid over hebt.

Uitkering bij faillissement goedgekeurd 

Als het UWV je aanvraag voor een uitkering goedkeurt, krijg je (een deel van) het geld waar je nog recht op hebt terug. Het gaat om het volgende:

 • Loon: Het UWV betaalt maximaal dertien weken achterstallig loon. Deze dertien weken lopen maximaal tot het moment dat de werkgever of curator jouw ontslag kenbaar heeft gemaakt. Als je ontslagen wordt, gaat de opzegtermijn van maximaal zes weken in. Ook deze zes weken krijg je vergoed (100 procent van het loon) van het UWV.
 • Vakantiedagen en vakantiegeld: Het UWV betaalt het vakantiegeld voor maximaal een jaar voorafgaand aan het einde van de opzegtermijn. Ook niet opgenomen vakantiedagen worden vergoed over een periode van maximaal een jaar. Vakantiedagen die je nog hebt opgebouwd tijdens de opzegtermijn tellen ook mee.
 • Overig: Al het geld waar je verder nog recht op hebt, moet door de curator worden betaald. Bij een faillissement is er niet altijd genoeg geld om alle schulden van het bedrijf af te betalen. De curator moet je op de hoogte houden van de toestand. Krijg je je geld nog? Wanneer krijg je je geld? Hoeveel geld krijg je? Soms kan het jaren duren voordat een faillissement helemaal is afgerond en je hier dus duidelijkheid over hebt.

terug naar boven

Pre-pack

Op 22 juni 2017 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat bij een pre-pack (een voorbereide doorstart) alle werknemers met behoud van arbeidsvoorwaarden mee overgaan naar de doorstarter. Bij een pre-pack is het faillissement niet gericht op liquidatie van de onderneming maar op voorzetting van de onderneming. Daarom gaan de werknemers mee over naar de doorstarter met behoud van arbeidsvoorwaarden.

terug naar boven

Hulp nodig bij faillissement werkgever?

Heb je vragen over procedures of weet je niet waar je moet beginnen? Neem dan contact op met het CNV.

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×