Nieuw ontslagrecht

Word nu lid!

Meld je aan bij CNV en profiteer van alle voordelen.

Word lid

Nieuwe regels voor ontslag

De Wet Werk en Zekerheid is van toepassing op ontslagprocedures die zijn gestart op of na 1 juli 2015.

In de volgende gevallen is het oude ontslagrecht van toepassing:

  • Het contract is vóór 1 juli 2015 opgezegd, maar eindigt op of na 1 juli 2015.
  • Het verzoek om toestemming voor opzegging bij UWV is ingediend voor 1 juli 2015, ook als UWV op of na 1 juli 2015 op het verzoek beslist en het arbeidscontract daardoor op of na 1 juli 2015 wordt opgezegd.
  • Als uw werkgever het verzoek aan de kantonrechter om ontbinding van het arbeidscontract heeft ingediend vóór 1 juli 2015 en de kantonrechter het arbeidscontract op of na 1 juli 2015 ontbindt.

Lees meer over:

Contact met CNV bij ontslag

Bij al deze ontslagredenen, en als je wordt ontslagen terwijl een opzegverbod geldt, is het belangrijk dat je juridische ondersteuning zoekt. Het is vaak belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium bezwaar te maken tegen het ontslag. CNV-leden kunnen contact opnemen met het CNV voor advies en bijstand.

Column voorzitter

Wat gaan we doen?

Onlangs deed het CNV een oproep aan werkgevers om eerst eens naar de dikke miljoen mensen die in Nederland langs de kant...

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×