Bijstand

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Als je niet genoeg geld hebt om in je levensonderhoud te voorzien en je hebt geen recht op een andere uitkering, dan kun je in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Deze vraag je aan bij je gemeente.

Wanneer heb je recht op bijstand?
Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen moet je 18 jaar of ouder zijn, rechtmatig in Nederland wonen en basiskennis hebben van de Nederlandse taal. Daarnaast kijkt de gemeente of je vermogen hebt en/of een verdienende partner. Heb je meer vermogen dan toegestaan of verdient je partner genoeg om in jullie levensonderhoud te voorzien, dan heb je geen recht op een bijstandsuitkering.

Kostendelersnorm
Als je een huishouden deelt met huisgenoten boven de 21 jaar dan heeft dat gevolgen voor de hoogte van je uitkering. Hoe meer huisgenoten hoe lager je uitkering. Voor het recht op bijstand telt het inkomen en vermogen van huisgenoten niet mee (anders dan bij een partner).

Rechten en plichten
Als bijstandsgerechtigde heb je bepaalde rechten en plichten. Deze staan goed omschreven op de website van de Rijksoverheid.

Tegenprestatie
Eén van de plichten die nieuw is sinds de invoering van de Participatiewet, is de tegenprestatie. De gemeente kan een bijstandsgerechtigde vragen om een tegenprestatie te verrichten. Het moet hier gaan om een onbetaald maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang. Het mag geen werk zijn waar je normaal voor wordt betaald. De gemeente legt vast in een verordening wat de regels zijn met betrekking tot de tegenprestatie. Per gemeente kunnen die regels dus verschillen.

Het CNV is in principe vóór de tegenprestatie, zolang deze niet leidt tot verdringing van betaald werk en bijdraagt aan de re-integratie van de bijstandsgerechtigde.

Ben je lid van het CNV en heb je een vermoeden dat de tegenprestatie die je levert wel leidt tot verdringing en niet bijdraagt aan je re-integratie neem dan contact op het met het CNV.

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×