Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Gevolgen en oorzaken van reorganisatie

Gevolgen en oorzaken van reorganisatie

Word nu lid!

Meld je aan bij CNV en profiteer van alle voordelen.

Word lid

Voor het woord reorganisatie bestaan veel soortelijke begrippen, die bijna hetzelfde betekenen: herindeling, herstructurering, modernisering, privatisering, outsourcing en noem maar op. Het komt altijd neer op verandering.

Het eerste en belangrijkste kenmerk van een reorganisatie is verandering. Een verandering van de inrichting van de organisatie, met als gevolg veranderingen voor u als werknemer. Hoe groot deze veranderingen zijn, verschilt van bedrijf tot bedrijf en van persoon tot persoon. Het doel van een reorganisatie is vrijwel altijd het verschaffen van kapitaal, of simpel gezegd het maken van (meer) winst.

Het tweede kenmerk van een reorganisatie is onzekerheid. Het is deze onzekerheid die een reorganisatieproces vaak zo slopend maakt voor werknemers en de organisatie. Het opstellen van een Sociaal Plan heeft als voornaamste doel om deze onzekerheid te beperken en van zo kort mogelijke duur te laten zijn.

Mogelijke gevolgen van een reorganisatie

 • Je krijgt een andere functie
  In het Sociaal Plan worden vaak afspraken gemaakt over het herplaatsingsbeleid. Wie komen er voor ander werk in aanmerking? En waar? Ook kunnen er in het Sociaal Plan afspraken worden gemaakt over loongaranties. Dit betekent dat als een werknemer een functie aanvaardt in een lagere loonschaal hij zijn oude loon behoudt.

 • Je wordt overgeplaatst
  Je behoudt dezelfde functie, maar wordt overgeplaatst naar een andere locatie. In sommige bedrijven behoort overplaatsing tot de normale bedrijfsvoering. Dan zijn er in de CAO en individuele arbeidsovereenkomsten vaak afspraken gemaakt over de gevolgen van een overplaatsing. Bijvoorbeeld over verhuiskosten, hogere reiskosten en een langere reistijd. Zijn deze afspraken er nog niet, dan worden ze vaak in een Sociaal Plan opgenomen.

 • Je wordt begeleid bij het vinden van een nieuwe werkomgeving
  Dit wordt ook wel ‘outplacement’ genoemd. In het Sociaal Plan kunnen afspraken worden gemaakt over de ondersteuning en begeleiding die je ontvangt bij het vinden van een nieuwe werkomgeving. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld een professioneel outplacementbureau inhuren, dat je persoonlijk begeleidt naar ander werk.

 • Je secundaire arbeidsvoorwaarden veranderen
  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je een baan bij een andere werkgever aanvaardt. De meeste werknemers letten dan vooral op de hoogte van het loon. Ze willen hetzelfde of een hoger salaris. Het is echter ook belangrijk om op je secundaire arbeidsvoorwaarden te letten, zoals bijvoorbeeld pensioen, vergoeding kinderopvang, reiskostenvergoeding etc.

 • Je wordt ontslagen
  Als je ontslagen wordt ten gevolge van een reorganisatie, moet je werkgever bij het UWV ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen. Hiervoor geldt een aparte procedure. In de ontslagaanvraag zal de werkgever allereerst de noodzaak moeten aantonen van het bedrijfseconomisch ontslag. Als is aangetoond dat het vanwege bedrijfseconomische redenen noodzakelijk is dat werknemers ontslagen worden, moet vastgesteld worden wie voor ontslag worden voorgedragen.

Oorzaken reorganisatie

Als een bedrijf moet reorganiseren komt dit door problemen. Deze problemen kunnen in de organisatie zitten (interne oorzaken) maar kunnen ook door dingen komen waar het bedrijf niet meteen iets mee te maken heeft (externe oorzaken). Het is lastig aan te geven wat precies het probleem is waardoor een bedrijf moet gaan reorganiseren. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende oorzaken.

Voorbeelden van interne oorzaken

 • Matig/ineffectief management/leiding.
 • Groot verloop van personeel, waardoor kennis en vaardigheden steeds verdwijnen en er opnieuw mensen moeten worden opgeleid.
 • Hoog ziekteverzuim.
 • Lage productie.

Voorbeelden van externe oorzaken:

 • Minder winst.
 • Concurrentie.
 • Wettelijke voorschriften en regels.
 • Afnemend marktaandeel (minder afzet/verkoop).
 • Wegvallen van markten (minder afzet/verkoop).

Hulp nodig bij reorganisatie?

Neem contact op met jouw CNV-bond

Column voorzitter

Trots en met rechte rug de zomer in

Het is hartje zomer, de zon schijnt volop en velen van ons genieten van een welverdiende vakantie. Een mooi moment om...

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×