Stappen reorganisatieproces

Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Een reorganisatie moet zorgvuldig gebeuren. Er moet daarbij gekeken worden naar de belangen van de werknemers. Aan de andere kant moeten reorganisaties vaak snel gebeuren. Er zijn een aantal stappen die bij elke reorganisatie doorlopen moeten worden.

 • Stap 1: Het voornemen
  Iedere reorganisatie begint met het plan van het bestuur of management van een organisatie om te gaan reorganiseren. Op het moment dat het voornemen wordt besproken, wordt er al een besluit voorbereid. De ondernemingsraad kan in deze fase meepraten over het plan.

 • Stap 2: Aantonen nut en noodzaak
  Als de reorganisatie gevolgen heeft voor het personeel, is het heel belangrijk dat de werkgever laat zien waarom een reorganisatie noodzakelijk is. De werkgever is verplicht om advies te vragen aan de ondernemingsraad over de reorganisatieplannen. De ondernemingsraad bekijkt dan of een reorganisatie echt noodzakelijk is.

  Als de reorganisatie gevolgen heeft voor het personeel, is het verstandig dat de ondernemingsraad nu al gaat praten met de vakbonden. Vakbonden moeten de gevolgen voor het personeel in kaart brengen. De vakbonden en werkgever stellen samen een Sociaal Plan op.

  Wanneer je als medewerker geruchten over een reorganisatie of ontslagen opvangt, is het ook verstandig om dit te melden bij de CNV-bestuurder. Hoe eerder de vakbond betrokken wordt, hoe beter!

 • Stap 3: Informeren medewerkers
  De werkgever licht de ondernemingsraad en (eventueel) de vakbond in. Als de reorganisatie gevolgen heeft voor het personeel dan moet de werkgever de vakbonden inlichten. Vervolgens licht de werkgever zijn werknemers in en de ondernemingsraad en vakbonden lichten hun achterban (collega's en leden) in.

 • Stap 4: Opstellen van een Sociaal Plan
  Als een werkgever wil reorganiseren, kan het zijn dat werknemers hierdoor hun baan verliezen. De werkgever schrijft daarom een Sociaal Plan. Hierin staan maatregelen om de gevolgen van het ontslag te verzachten. Het schrijven van een Sociaal Plan is niet verplicht. De werkgever is ook niet verplicht om medewerkers en vakbonden te raadplegen hierover, maar meestal gebeurt dit wel. Als je het niet eens bent met het Sociaal Plan, schakel dan je vakbond in (ook voor rechtsbijstand).

 • Stap 5: Ledenraadpleging
  Als er afspraken zijn gemaakt over het Sociaal Plan, dan kan het onderhandelingsresultaat worden voorgelegd aan de vakbondsleden. Dit gebeurt vaak in overleg met de ondernemingsraad.

 • Stap 6: Uitvoering
  De veranderingen in de organisatie worden doorgevoerd op basis van de afspraken in het Sociaal Plan. Voor de toepassing van het Sociaal Plan en de controle op de naleving ervan, worden vaak begeleidings- en toetsingscommissies ingericht.

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×