Minimumloon

Je mag niet minder verdienen dan dit bedrag

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Je mag niet minder verdienen dan dit bedrag

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op een minimuminkomen. Nederland kent sinds 1969 het minimumloon. Het minimumloon is het laagste bruto bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon uit te betalen. Je mag niet minder verdienen dan dit bedrag. Hoeveel loon je krijgt, hangt af van je leeftijd en het aantal uur dat je werkt. Hoe ouder je bent, hoe hoger het loon is.

Lees hieronder meer het minimumloon en:

Voor werknemers vanaf 22 jaar geldt het wettelijk minimumloon. Voor jongeren onder de 22 jaar geldt het minimumjeugdloon. Onder de 15 jaar geldt geen wettelijk minimumloon. De minimumlonen worden twee keer per jaar (in januari en juli) aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen. De Nederlandse wet bepaalt hoe hoog het minimumloon is.

Let op: 

Deze wettelijke bedragen zijn een minimum, zoals de naam al zegt. In de meeste cao’s worden afspraken gemaakt over hogere lonen. Maar als er geen cao is in het bedrijf waar je werkt, dan moet de werkgever ten minste het minimum(jeugd)loon uitbetalen. Natuurlijk kun je proberen met de werkgever te onderhandelen over een hoger salaris.

  • Het minimumloon is een bruto-loon. Dat betekent dat de werkgever er nog belasting en premies vanaf trekt.
  • Het minimumloon is gebaseerd op een volledige baan.
  • Bij het bepalen van de hoogte van het brutominimumloon tellen bijvoorbeeld overwerkuren, vakantiebijslag en winstuitkeringen niet mee.
  • Je hebt ook recht op vakantiegeld. Dit is minimaal 8 procent van het salaris over het hele jaar.
  • Per 1 januari 2017 treedt het verbod op een aantal inhoudingen op het minimumloon in werking. Dit is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies. Lees hier meer over deze wijziging.

Oproepkrachten en thuiswerkers

Ook oproepkrachten en thuiswerkers hebben recht op het minimumloon. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, namelijk als men:

  • het werk zelf uitvoert (alleen gezinsleden mogen meewerken);
  • niet als zelfstandige werkt;
  • gemiddeld minimaal vijf uur per week werkt;
  • minimaal drie maanden per jaar werkt.

Uurloon

Het minimumsalaris is een salaris per maand. Hoeveel je verdient, hangt af van het aantal uur dat er bij een bedrijf gewerkt wordt. Het is niet wettelijk vastgelegd hoeveel uur een volledig dienstverband is. Vaak is dit tussen de 36 en 40 uur per week. Vraag bij je werkgever na hoeveel uur een volledige werkweek is in het bedrijf waar je werkt. Als je wilt uitrekenen wat je uurloon minimaal moet zijn, deel je het weekbedrag door het aantal uren dat bij het bedrijf per week wordt gewerkt (dus het aantal uren van een fulltime medewerker).

Jeugdloon

Wil je meer weten over het minimumjeugdloon? Of over jongeren en geldzaken en werk/stage? Kijk dan op de website van CNV Jongeren

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×