Hoogte en duur ww-uitkering

Wekeneis, dagloon en uitkering

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Wekeneis, dagloon en uitkering

Wanneer je recht hebt op een WW-uitkering krijg je een basisuitkering van minimaal drie maanden en maximaal 24 maanden. De eerste twee maanden krijg je 75 procent van je dagloon, de derde maand 70 procent. Wanneer je langer dan drie maanden recht hebt op een WW-uitkering, dan krijg je voor die maanden ook 70 procent van het dagloon.

Om voor de loongerelateerde uitkering in aanmerking te komen moet je voldoen aan de wekeneis, dat betekent dat je van de laatste 36 weken er 26 gewerkt moet hebben. Iedereen die aan deze eis voldoet heeft recht op minimaal drie maanden WW-uitkering.

Om voor een langere uitkering in aanmerking te komen moet je daarnaast voldoen aan de zogenoemde jareneis. Deze jareneis houdt in dat je in de laatste vijf jaren voordat je werkeloos werd minstens vier jaar hebt gewerkt. Een jaar telt mee als je in dat jaar minimaal 52 dagen hebt gewerkt, na 2013 gaat het om 208 uur per jaar. Het maakt daarbij niet uit hoeveel uur per week je werkte en of je gedurende het hele jaar hebt gewerkt. Je mag hiervoor ook in het buitenland hebben gewerkt. Ook de jaren waarin je een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering had, tellen mee. Op het statusoverzicht dat je ieder jaar van het UWV ontvangt, staat vermeld of je minstens vier van de vijf jaar kunt meetellen.
Verder kunnen ook jaren waarin je als ouder voor een jong kind of ziek of gehandicapt familielid hebt gezorgd (gedeeltelijk) meegeteld worden voor de jareneis. Dit wordt het verzorgingsforfait genoemd. Ook het opnemen van onbetaald verlof kan meetellen voor de jareneis.

Hoe wordt het dagloon berekend?

  • Je WW-dagloon wordt vastgesteld op basis van het inkomen dat je hebt ontvangen in het jaar voordat je werkloos werd. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal werkdagen in deze periode.
  • Het dagloon wordt gebaseerd op je sv-loon. Allerlei extra’s, bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding, tellen niet mee. Vakantiegeld en een dertiende maand tellen bijvoorbeeld wel mee.
  • De overheid stelt ieder jaar de maximale hoogte van het dagloon vast. Je WW-dagloon kan niet hoger zijn dan dit maximum.
  • Over de dagloonregels is er de afgelopen jaren veel discussie geweest. Het CNV heeft zich verzet tegen wijzigingen in deze regels waardoor flexwerkers en werknemers die ziek zijn geweest een veel lagere uitkering kregen. Meer hierover lees je in ons dagloondossier.
  • Onder andere door de inzet van het CNV, tellen de werkdagen uit maanden waarin je geen loon hebt ontvangen ook niet mee voor de berekening van je dagloon.

Uiteraard moet je ook over je uitkering belasting en premies betalen. Het UWV houdt die automatisch in op je uitkering. Ook heb je recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt in mei uitbetaald, of eerder als je uitkering stopt. Als je bij je werkgever vakantiewaarden opbouwde (vakantiebonnen), dan bouw je meestal gedurende een bepaalde periode tijdens je uitkering ook vakantiewaarden op. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met CNV Info.

Kom je met je uitkering onder het sociaal minimum? Dan kun je een toeslag krijgen. Deze toeslag kan je tegelijk met je uitkering aanvragen.

Duur loongerelateerde uitkering

Hoe lang je recht hebt op een loongerelateerde uitkering hangt af van je arbeidsverleden en je ‘fictieve arbeidsverleden’. Dit fictieve arbeidsverleden wordt volgens een vaste formule berekend en is afhankelijk van je leeftijd en het aantal jaren dat je gewerkt heeft. 

Sinds 1 januari 2005 is echter een wijziging van de werkloosheidswet van kracht. Hierdoor zal de duur van de uitkering in de toekomst steeds meer afhangen van het ‘feitelijke arbeidsverleden’. Leeftijd wordt geleidelijk aan minder belangrijk bij het bepalen van de uitkeringsduur. Vanaf 1998 zal gekeken worden naar het aantal jaren dat je daadwerkelijk gewerkt hebt. Van de jaren vóór 1998 blijft je leeftijd tellen bij de bepaling van de uitkeringsduur.

Als je voldoet aan de wekeneis, dan heb je in ieder geval recht op drie maanden WW-uitkering. Als je ook nog voldoet aan de jareneis dan geldt: voor ieder jaar arbeidsverleden heb je recht op één extra maand uitkering. De uitkering duurt maximaal 24 maanden.

Duur WW-uitkering
ArbeidsverledenDuur loongerelateerde WW-uitkering*
3 jaar of minder3 maanden
4 jaar4 maanden
5 jaar5 maanden
6 jaar6 maanden
10 jaar10 maanden
20 jaar15 maanden
30 jaar20 maanden
38 jaar of meer24 maanden

* Er zijn overgangsmaatregelen van kracht waardoor je mogelijk een langere uitkeringsduur krijgt dan in dit schema is aangegeven. 

 

 

Recht op ww onduidelijk?

Stel je vragen over de WW aan het CNV. Ben je nog géén lid? Meld je dan nu aan.

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×