Plichten bij een WW-uitkering

Waaraan moet je voldoen als je een uitkering ontvangt?

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Wie een WW-uitkering ontvangt, heeft zich te houden aan een aantal plichten. Als je je niet aan onderstaande plichten houdt, dan kan het UWV je uitkering verlagen of intrekken of een boete opleggen. 

 • Je moet je inschrijven als werkzoekende bij het UWV 
  Je kunt pas een WW-uitkering aanvragen als je je online inschrijft als werkzoekende bij het UWV (hier is een DigiD voor nodig). Dit moet je uiterlijk twee dagen na je laatste werkdag doen. Maar je kunt je ook al voor die tijd inschrijven. De inschrijving als werkzoekende is nodig voor de aanvraag van je WW-uitkering. Zolang je werkloos bent, moet je als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV.  

 • Je moet solliciteren 
  Je moet tenminste één keer per week solliciteren, of zo vaak als afgesproken met je adviseur van het UWV. Onder solliciteren wordt het schrijven van een sollicitatiebrief verstaan, maar ook het bellen met of het bezoeken van een bedrijf. Ook een inschrijving bij een uitzendbureau, arbeidspool of invalpool wordt als sollicitatie beschouwd. Het langsgaan bij een uitzendbureau waar je al ingeschreven staat daarentegen weer niet. Wanneer je wordt uitgenodigd door een bedrijf voor een sollicitatiegesprek of een test valt dit ook onder de sollicitatieplicht. Houd je sollicitaties goed bij, in ieder geval in je Werkmap van het UWV.
 • Voer je taken in de Werkmap van het UWV uit
  Als je staat ingeschreven bij het UWV krijg je een digitale Werkmap. Het UWV beoordeelt of je voldoende hebt gesolliciteerd. Dit doet het UWV door je Werkmap te beoordelen. Via je Werkmap krijg je taken. Deze taken helpen je bij het vinden van werk. Je ontvangt bijvoorbeeld uitnodigingen voor een workshop of banenmarkt. Je bent verplicht om naar activiteiten te gaan waarvoor je bent uitgenodigd. Ook worden persoonlijk afspraken gemaakt over het aantal sollicitaties. Je sollicitaties geef je via de Werkmap door aan het UWV. Vindt het UWV dat deze inspanningen onvoldoende zijn geweest, dan kun je worden gekort op je uitkering.
    
 • Je moet passend werk aanvaarden
  Je bent verplicht om passend werk te accepteren als je dit wordt aangeboden door een werkgever of een uitzendbureau. Wat door het UWV als passend werk wordt beschouwd, verandert naarmate je langer werkloos blijft. In het eerste half jaar dat je werkloos bent, is passend werk een baan die past bij je opleiding en werkervaring. Na een half jaar is alle arbeid passend. Ook als de baan die je aangeboden wordt minder aansluit bij je opleiding en werkervaring, minder betaalt of verder van je woonplaats ligt, zul je die moeten aanvaarden. Met andere woorden, naarmate je langer werkloos blijft, wordt steeds meer werk als ‘passend’ beoordeeld. 

  Een starter op de arbeidsmarkt?
  Net klaar met een MBO, HBO of universitaire opleiding? Dan is elke baan passend voor jou. Ook banen op een lager niveau. De gedachtegang hierachter is dat je als starter op de arbeidsmarkt zo snel mogelijk werkervaring op moet doen. Anders wordt het steeds moeilijker om werk te vinden. 

 • Je moet het UWV goed op de hoogte houden
  Je bent verplicht om het UWV op de hoogte stellen van wijzigingen in je situatie, inkomsten of werkzaamheden. Deze zaken kunnen namelijk invloed hebben op de hoogte van je uitkering. Ook zul je het UWV op de hoogte moeten stellen in geval van ziekte of vakantie. Ten slotte moet je het UWV informeren over wijzigingen in je persoonlijke situatie (verhuizing, huwelijk, geboorte, studie). 

Hoe zit dat met vrijwilligerswerk en een WW-uitkering?

Zoals hierboven uitgelegd, bent je verplicht om te solliciteren en beschikbaar te zijn voor betaald werk. Dit wil niet zeggen dat je geen vrijwilligerswerk kunt doen. Wel dat je altijd moet melden wat voor vrijwilligerswerk je doet, hoeveel en wanneer. Het UWV wil namelijk kunnen beoordelen of je vrijwilligerswerk het vinden van betaald werk niet in de weg staat. 

Ook kan het zo zijn dat je werk onbetaald doet, waarvoor normaal betaald wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schoonmaakwerk of huishoudelijk werk voor een zieke buurman of buurvrouw. Dat kan van invloed zijn op je uitkering. 

 

 

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×