Financiële gevolgen ziekte

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Werkgever en werknemer samen verantwoordelijk

Als je ziek bent, doe je er samen met je werkgever alles aan om weer aan het werk te komen. Sinds 2004 zijn werkgevers verplicht om hun zieke werknemers twee jaar lang door te betalen.

Lees hier meer over:

De spelregels

Je hebt in ieder geval recht op minimaal 70 procent van je laatst verdiende loon. Dat kan aangevuld worden tot 100 procent. Maar niet voor beide ziektejaren. Je hebt maximaal recht op 170 procent van je salaris in twee jaar. Hoe deze 170 procent verdeeld wordt in de eerste twee ziektejaren staat nog open. Hierover worden afspraken gemaakt in cao’s. Heb je geen cao? Vraag dan advies aan het CNV.

Alleen in het eerste ziektejaar zijn werkgevers wettelijk verplicht om tenminste het minimumloon door te betalen. In het tweede ziektejaar geldt deze wettelijke verplichting niet. Als je loon zo laag is dat je totale gezinsinkomen onder het sociaal minimum komt, heb je misschien recht op een toeslag op je loon. Deze toeslag kun je aanvragen bij het UWV.

Duurt de ziekte langer dan twee jaar? Dan hoeft de werkgever geen loon meer uit te betalen en mag hij de werknemer ontslaan.

Wanneer het UWV vindt dat de werkgever er niet genoeg aan heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen, moet de werkgever tot maximaal een jaar extra loon uitbetalen. Het UWV laat de werkgever weten wat hij nog aan de reïntegratie van de werknemer moet doen. Wanneer de werkgever dit heeft gedaan en het UWV het er mee eens is, dan mag de werkgever zes weken na de beslissing van het UWV alsnog stoppen met de loondoorbetaling. 

Is de werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan kan hij vanaf dan aanspraak maken op een WIA-uitkering. Komt de werknemer hier niet voor in aanmerking, dan kan hij een WW-uitkering aanvragen.

Ziektewet-uitkering

Wanneer het arbeidscontract afloopt tijdens het ziekteproces eindigt het dienstverband. Je werkgever hoeft in dat geval dus geen loon meer te betalen. Je werkgever kan voor jou via het UWV een Ziektewet-uitkering aanvragen.

Ben je al langer dan zes weken ziek? Dan ontvang je van de werkgever de documenten die samen het reïntegratieverslag vormen. UWV neemt de reïntegratieverantwoordelijkheid van de werkgever over en nodigt je uit voor een gesprek. Wanneer het UWV vindt dat je er niet genoeg aan hebt gedaan om weer aan het werk te gaan, krijg je een lagere uitkering.

Ziektewet-uitkering zonder vaste baan

Een Ziektewet-uitkering zonder dat je een vaste baan hebt, krijg je wanneer:

  • Je dienstverband eindigt tijdens je ziekte
  • Je oproepkracht of uitzendkracht bent en bij ziekte geen recht hebt op loondoorbetaling.
  • Je een zogenoemd fictief dienstverband hebt. Je bent bijvoorbeeld thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer.
  • Je een WW-uitkering ontvangt en langer dan 13 weken ziek bent.
  • Je zelf vrijwillig een verzekering hebt genomen voor de Ziektewet-uitkering.

Wanneer je wel een vaste baan hebt, zijn er soms ook gevallen waarbij je een Ziektewet-uitkering krijgt, en het UWV (vaak via de werkgever) het loon betaalt. Dit geldt bij:

  • Ziekte vanwege zwangerschap of bevalling.
  • Ziekte vanwege orgaandonatie.
  • De werknemer heeft een no-risk polis
  • De werknemer valt onder de compensatieregeling voor oudere werknemers

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×