Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Rechten en plichten

Wat mag wel en wat mag niet?

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Wat mag wel en wat mag niet?

Wat zijn nu precies de rechten en plichten van werknemers ten opzichte van werkgevers wanneer zij ziek zijn? Hier zetten we het kort op een rij. Kijk voor nadere informatie op de website van je eigen CNV-bond. Nog geen lid van Vakbond CNV? Klik dan hier.

Lees hieronder meer over:

Wat mag wel en wat mag niet?

De volgende zaken zijn belangrijk bij ziekte:

 • Als werknemer ben je verplicht je ziek te melden bij je werkgever.
 • De werkgever mag dan niet vragen wat je mankeert en wanneer je verwacht weer aan het werk te kunnen.
 • De medewerker hoeft dus niet te vertellen welke ziekte hij heeft, ook niet aan een casemanager of een verzuimbedrijf! Beide zijn namelijk contactpersoon van de werkgever. Bovendien hebben casemanagers of medewerkers van verzuimbedrijven geen beroepsgeheim.
 • In de eerste week meldt de werkgever de zieke werknemer aan bij de arbodienst of bij de zelfstandig gevestigde gecertificeerde bedrijfsarts met wie een contract is afgesloten.
 • De werkgever mag wel van de medewerker verlangen dat hij of zij de bedrijfsarts bezoekt.
 • Een werknemer heeft recht op ziekteverzuimbegeleiding door een professionele bedrijfsarts.
 • Een arts heeft beroepsgeheim, dus die zal niet met de werkgever communiceren over de ziekte van de werknemer.
 • De bedrijfsarts beoordeelt of iemand in staat is om aangepast werk te verrichten en hoelang het verzuim ongeveer zal duren.

Loon bij ziekte

Over loon bij ziekte geldt het volgende:

 • Tijdens de eerste twee jaar ziekte is de werkgever verplicht om aan de zieke medewerker het loon door te betalen vanaf minimaal 70% van het salaris.
 • Dit geldt niet voor mensen die van het UWV ziekengeld ontvangen of als uitzendkracht werken. Mensen met een tijdelijk contract hebben recht op loondoorbetaling tot de vervaldatum van het tijdelijke arbeidscontract.
 • De werkgever mag het loon van de medewerker inhouden wanneer de werknemer zonder opgaaf van een goede reden en tegen de beoordeling van de bedrijfsarts in, geen (tijdelijk) aangepast werk wil doen.
 • Wanneer een werknemer zonder opgaaf van een goede reden en tegen de beoordeling van de bedrijfsarts in geen aangepast werk wil doen, mag hij/zij in het uiterste geval ontslagen worden.

Op vakantie bij ziekte

Voor vakantie bij ziekte gelden de volgende zaken:

 • In principe mag een werknemer op vakantie tijdens zijn ziekte, tenzij de vakantie negatieve gevolgen heeft voor het herstel van de medewerker.
 • Om dit te kunnen beoordelen, mag de werkgever de vakantie aan de bedrijfsarts voorleggen.
 • In een spreekuur bespreekt de bedrijfsarts de voorgenomen vakantie met de werknemer, waarna hij de eventuele nadelen daarvan aan beide partijen terugkoppelt.
 • Uiteindelijk bepalen de werkgever en werknemer zelf of de medewerker op vakantie mag. De informatie van de bedrijfsarts is slechts een hulpmiddel.

Ontslag bij ziekte

Voor ontslag bij ziekte gelden speciale voorwaarden:

 • De werkgever mag een zieke werknemer in de eerste twee jaar niet zomaar ontslaan.
 • De werkgever kan met een voorstel komen om tijdens ziekte met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Wij adviseren werknemers om daar niet mee akkoord te gaan. In dat geval loopt een werknemer namelijk het risico dat er geen Ziektewet-uitkering van het UWV plaatsvindt.
 • Een werknemer heeft wel recht op een Ziektewet-uitkering als het ontslag plaatsvindt op basis van medische redenen op advies van de (bedrijfs)arts.

Wanneer je langer dan twee jaar ziek bent, mag je werkgever je wel ontslaan. De voorwaarde is, dat je werkgever, het UWV en jij het eens zijn over de volgende drie zaken:

 1. Je kunt het werk waarvoor je ooit bent aangenomen niet meer doen;
 2. Je werkgever en jij hebben voldoende geprobeerd om te zorgen dat je weer aan het werk kunt, maar dit is niet gelukt;
 3. Ook in ander of aangepast werk lukt het niet je snel terug te laten keren naar het bedrijf. Ook niet nadat je een opleiding of cursus heeft gedaan.

Heb je hierover overeenstemming met je werkgever en het UWV? Dan kun je worden ontslagen. In dat geval is een ontslagvergunning niet nodig. De arbeidsovereenkomst is namelijk met wederzijds goedvinden beëindigd. Je krijgt dan een WIA-uitkering.

WIA bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijg je geen WIA-uitkering, maar je kunt wel een WW-uitkering aanvragen.

Download hier de PDF "Wat te doen bij ziekte", in dit document staan de belangrijkste acties in de eerste twee ziektejaren op een rijtje.

Column

Klimaatconferentie

"CNV, Rentmeesterschap en Klimaat", meld u aan voor de ledenbijeenkomst op 11 september 2019

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×