Arbodienst

Wat doet de arbodienst voor je?

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Veilig en gezond werken

Iedere werkgever moet een arbodienst inschakelen. Deze helpt de werkgever met zijn arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. Sommige bedrijven hebben een eigen arbo-dienst. Andere bedrijven hebben een contract met een externe arbo-dienst. In weer andere bedrijven voert de werkgever zelf het arbobeleid uit.

Lees hieronder meer over:

Wat doet een arbodienst

De arbodienst heeft de volgende taken:

 • Begeleidt zieke werknemers.
 • Controleert de risico-inventarisatie en –evaluatie van de werkgever.
 • Kan helpen bij het maken van de risico-inventarisatie.
 • Onderzoekt werknemers die risico lopen op het werk.
 • Geeft voorlichting en training.
 • Houdt een spreekuur voor de werknemers.
 • Adviseert de werkgever over arbobeleid.

Verplichtingen werkgever

Er zijn een aantal diensten die de werkgever verplicht af moet nemen van een arbo-dienst: 

 • Het periodiek opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie en het bijbehorende plan van aanpak. De werkgever moet een lijst maken van alle risico’s in het bedrijf en een plan om deze zoveel mogelijk te beperken.
 • Het aanbieden van een arbeidsomstandighedenspreekuur.
 • Het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
 • Verzuimbegeleiding.

Daarnaast zijn er nog andere zaken die een werkgever mag, maar dus niet moet, afnemen van een arbo-dienst. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om psychologische begeleiding en werkplekonderzoek. Indien een aanstellingskeuring is toegestaan, mag deze alleen door een Arbo-dienst worden verricht. Wat de arbo-dienst voor je kan doen, hangt dus af van het contract dat je werkgever met de arbo-dienst heeft afgesloten.

Voorwaarden zelf uitvoeren arbobeleid

Wanneer een werkgever het arbobeleid zelf uitvoert, zijn er wel een aantal voorwaarden: 

 • De werknemers moeten toestemming geven via de vakbonden, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Wanneer de werknemers geen toestemming geven, is de werkgever verplicht om een (externe) arbo-dienst in te schakelen.
 • De werkgever moet voor het beoordelen en toetsen van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie een gecertificeerde deskundige inschakelen.
 • De werkgever moet altijd een bedrijfsarts inschakelen voor:

  1. het keuren van een nieuwe werknemer;
  2. voor het opstellen van verzuimbeleid;
  3. voor het (vrijwillige) periodiek arbeidsgezondheidskundigonderzoek (pago);
  4. voor het arbeidsomstandighedenspreekuur voor werknemers.

Onafhankelijkheid en privacy

De arbodienst wordt door de werkgever betaald, maar moet zich zelfstandig en onafhankelijk opstellen. Persoonlijke en medische informatie van werknemers moet strikt vertrouwelijk worden behandeld. De arbodienst mag deze informatie alleen aan je werkgever doorgeven, nadat je hier toestemming voor hebt gegeven.

Verschil van mening met de arbodienst, een aantal voorbeelden: 

 • De arbodienst vindt dat je weer aan het werk kunt, jij vindt van niet. Je kunt een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.
 • Je verschilt met de arbodienst van mening over de probleemanalyse, die in de zesde week van je ziekte opgesteld wordt. Je kunt verzoeken om een andere arbo-arts, die je situatie opnieuw beoordeeld.
 • Je arbo-arts en huisarts verschillen van mening. Je huisarts vindt dat je ziek bent en niet kunt werken, terwijl je arbo-arts vindt dat je best een aantal werkzaamheden kunt verrichten. Mocht dit het geval zijn, laat dan allereerst je huisarts en arbo-arts met elkaar contact opnemen. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan kun je een deskundigenoordeel bij het UWV vragen.

Klachtenprocedure arbo-arts

Als je vindt dat je arbo-arts je niet correct behandeld heeft of onzorgvuldig te werk is gegaan, dan kun je een klacht indienen bij je arbodienst. Iedere arbodienst heeft een klachtenregeling. Je kunt deze opvragen, zodat je weet waar en hoe je de klacht moet indienen.

Meer weten of heb je vragen? Neem contact op met Vakbond CNV, of word lid.

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×