Hulp bij keukentafelgesprek

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Samen om de keukentafel

Per 1 januari 2015 is er veel veranderd rond de zorg. Rijkstaken zijn overgeheveld naar de gemeenten. Het gaat dan onder andere over de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Het idee is dat de gemeenten het dichtst bij de inwoners staan en deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper kunnen leveren.

Keukentafelgesprekken

Als jij in aanmerking wilt komen voor een voorziening of zorg via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), is een eerste gesprek met de gemeente een vereiste. Dit noemen we de keukentafelgesprekken. Er hangt veel van dit gesprek af.

De uitkomst van dit gesprek is bepalend voor de zorg die je via de gemeente krijgt.

CNV helpt!

CNV staat klaar voor haar leden. Daarom kan je een beroep op CNV Vertrouwenspersonen doen, die aanwezig zijn bij de keukentafelgesprekken. Dan sta je er niet alleen voor tijdens het gesprek met de gemeente. De CNV Vertrouwenspersoon helpen jou om deze gesprekken te voeren.

De CNV Vertrouwenspersonen:

• Helpen je de zorgvraag helder op tafel te krijgen.

• Bereiden de keukentafelgesprekken goed voor door jouw persoonlijke situatie nauwkeurig in beeld te brengen.

• Zien er op toe dat het gesprek met de gemeente eerlijk en open verloopt, en maken waar nodig aantekeningen.

• Bieden de mogelijkheid om samen na afloop het keukentafelgesprek te evalueren en na te lopen.

Aanmelden?

Heb je interesse, dan kan je je aanmelden bij CNV Info: cnvinfo@cnv.nl of 030 – 7511001. Deze service van het CNV is gratis en maakt onderdeel uit van je lidmaatschap!

 

 

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×