Ondernemingsraad in jouw bedrijf

Hoe is de medezeggenschap geregeld?

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Een bedrijf met meer dan 50 werknemers is verplicht om een ondernemingsraad in te stellen. Wanneer een bedrijf 10 tot 50 werknemers in dienst heeft, dan kan een bedrijf een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen. Als er geen OR of pvt in het bedrijf is, dan moet de werkgever verplicht (minstens) tweemaal per jaar een personeelsvergadering houden met alle werknemers. Bedrijven met minder dan tien werknemers kunnen op vrijwillige basis een pvt instellen.

Lees hieronder meer over:

Aantal OR-leden

In de wet is bepaald hoeveel werknemers in de OR moeten zitten. Dit is afhankelijk van het totaal aantal werknemers in een bedrijf. Zie onderstaande tabel. De OR bestaat maximaal uit 25 leden. 

Aantal OR-leden

Aantal medewerkers

Aantal OR-leden

50-100

5

100-200

7

200-400

9

400-600

11

600-1000

13

1000-2000

15

1000- meer

steeds 2 leden erbij

Oprichten van een ondernemingsraad

De werkgever maakt een plan met daarin de werkwijze van de OR en het verkiezingsreglement. De werkgever kan dit ook laten doen door een commissie. Daarna wordt het plan voorgelegd aan de vakbonden. De bedrijfscommissie krijgt ook een kopie van het plan. Als de vakbonden het plan goedkeuren, wordt er een kandidatenlijst opgesteld voor de OR. Vakbonden kunnen kandidaten aandragen, net als werknemers (dan moet 33 procent van de werknemers de kandidatenlijst ondertekenen). In principe kan iedereen die minimaal een jaar in dienst is zich kandidaat stellen. Alle werknemers in het bedrijf, die minimaal een half jaar in dienst zijn, stemmen vervolgens op de OR-kandidaten. Na de verkiezing kunnen de vers gekozen leden van de OR de werkwijze aanpassen en een definitieve werkwijze opstellen. Een OR kan twee, drie of vier jaar blijven zitten. Daarna moeten de leden opnieuw worden gekozen.

Conflict tussen ondernemingsraad en werkgever

Het is altijd mogelijk dat de OR en de werkgever het niet met elkaar eens worden over bepaalde zaken. Bij een conflict moeten de OR en de werkgever de zaak eerst voorleggen aan de bedrijfscommissie. Er zijn 2 bedrijfscommissies: 

  • Bedrijfscommissie voor de overheid
  • Bedrijfscommissie voor de markt

Zo’n commissie is ingesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER). Organisaties van werkgevers en werknemers (de vakbonden) wijzen elk de helft van de leden aan. Als de bemiddeling van de bedrijfscommissie niet werkt, dan kunnen beide partijen naar de kantonrechter stappen.

Ook wanneer de werkgever weigert om een OR of personeelsvertegenwoordiging in te stellen, dan kan iedere werknemer of de vakbond naar de bedrijfscommissie stappen. Haalt dit niks uit, dan is de volgende stap de kantonrechter.

Wanneer de werkgever niet luistert naar een advies van de OR (zie adviesrecht), kan de OR de zaak voorleggen aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. De Ondernemingskamer kan de werkgever verplichten het besluit in te trekken of de werkgever in het gelijk stellen.

Wanneer de OR niet instemt met een besluit (zie instemmingsrecht) van de werkgever dan kan de werkgever de bedrijfscommissie om bemiddeling vragen. Wanneer dat niet werkt, kan de werkgever naar de kantonrechter stappen. De kantonrechter geeft alleen toestemming als de beslissing van de OR onredelijk is en de werkgever zwaarwegende redenen heeft om het besluit toch in te voeren. Als de rechter geen toestemming geeft, kan de werkgever het besluit niet invoeren.

Vakbond en de ondernemingsraad

Door de krachten van ondernemingsraad en vakbond te bundelen, krijgt medezeggenschap in een onderneming pas echt goed vorm. Per bedrijf zal de relatie tussen vakbond en OR verschillen. Dit hangt ondermeer af van het aantal vakbondsleden binnen het bedrijf en of er een cao van toepassing is.

Een OR is verplicht OR-verkiezingen bij de vakbonden te melden. Zo wordt de vakbond in de gelegenheid gesteld om aan vakbondsleden te vragen zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen. Vakbondsleden worden ook ondersteund wanneer zij lid worden van de OR. Bijvoorbeeld door advies van de vakbondsbestuurders, maar ook door experts op het gebied van de wettelijke mogelijkheden van de OR.

Europese ondernemingsraad

Voor ondernemingen in de EU met meer dan duizend werknemers en met een vestiging van meer dan 150 werknemers in minimaal twee landen is verplicht om onderhandelingen te beginnen over de oprichting van een Europese ondernemingsraad, kortweg Euro-OR. De bevoegdheden van de Europese OR zijn neergelegd in de wet op de Europese Ondernemingsraden.

Heb je vragen, neem contact op met vakbond CNV of word lid.

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×