Ondernemingsraad

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever. De OR komt op voor de belangen van het personeel. De rechten van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

De OR voert overleg over bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, werktijden en pauzetijden, gelijke behandeling van personeel en interne milieuzorg.

Lees hier meer:

Adviesrecht van de ondernemingsraad

Voor besluiten die belangrijke financiële, economische of organisatorische gevolgen hebben voor het bedrijf, is de werkgever verplicht schriftelijk advies te vragen aan de OR. De werkgever moet het advies serieus meewegen in de besluitvorming. Wanneer de werkgever een ander besluit neemt dan de OR heeft geadviseerd, dan is de werkgever verplicht uit te leggen waarom hij dit besluit heeft genomen. Bovendien moet de werkgever dan een maand wachten met het uitvoeren van het besluit. In die maand kan de OR de zaak voorleggen aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. De Ondernemingskamer kan de werkgever verplichten het besluit in te trekken.

De werkgever moet advies vragen aan de OR bij: 

 • Belangrijke financiële of organisatorische besluiten, zoals een grote investering, een fusie met een ander bedrijf, een bedrijfssluiting of een lening.
 • Het invoeren of wijzigen van een grote technologische voorziening.
 • Belangrijke milieumaatregelen.
 • Het benoemen of ontslaan van bestuurders.

Instemmingsrecht van de ondernemingsraad

Voor besluiten die over personele regelingen gaan (bijvoorbeeld werktijden of arbeidsomstandigheden) moet de OR toestemming geven aan de werkgever. Wanneer de OR geen toestemming geeft en de werkgever het besluit toch wil uitvoeren, dan moet hij naar de rechter stappen.

De werkgever moet een akkoord krijgen van de OR voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van: 

 • Regelingen voor werktijden, vakantie, ziekte, arbeidsomstandigheden, opleidingen en personeelsbeoordelingen.
 • Regels voor het aanstellen, bevorderen (promotie) of ontslaan van personeel.
 • Beloningssysteem of functiewaarderingssysteem. 
 • Personeelsvolgsysteem of registratiesysteem (een zogenoemd kloksysteem). 
 • De registratie en bescherming van persoonsgegevens (jouw privé-gegevens).
 • De interne meldregeling voor klokkenluiders.
 • De keuze en plaats van de preventiemedewerker

Intiatiefrecht van de ondernemingsraad

de OR kan de werkgever voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken in het bedrijf. Voordat de werkgever mag beslissen over een voorstel is de werkgever verplicht minstens één keer te overleggen met de OR. Daarna moet de werkgever zo snel mogelijk laten weten wat hij of zij doet met het voorstel. Van het initiatiefrecht wordt door de meeste ondernemingsraden aanzienlijk minder gebruik gemaakt dan van het advies- en het instemmingsrecht.

Informatierecht van de ondernemingsraad

De werkgever is verplicht om de OR regelmatig en tijdig op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld de resultaten, vooruitzichten en financiën van het bedrijf. De werkgever is in ieder geval verplicht om twee keer per jaar te overleggen met de OR. Verder moet de werkgever alle informatie die de OR nodig heeft geven als de OR daarom vraagt. Alle afspraken die de OR maakt met de werkgever moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Achterban raadplegen door ondernemingsraad

De OR kan bij belangrijke kwesties advies vragen aan het overige personeel. De werkgever is verplicht om de OR deze mogelijkheid te bieden en is verplicht om het personeel de mogelijkheid te geven zich te buigen over kwesties als de OR om advies vraagt.

Wil je meer weten? Neem contact op met vakbond CNV of word lid.

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×