Onbetaald verlof

Verlof waarbij je geen loon krijgt

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Onbetaald verlof is een periode van verlof waarbij je geen loon krijgt. Dit geldt bijvoorbeeld bij ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof, tenzij er in je cao andere afspraken gemaakt zijn. Maar je kunt ook onbetaald verlof opnemen voor een studie, om te reizen of als prepensioen. Wanneer er geen wettelijke of cao-regelingen bestaan moet je over de duur en spreiding van je verlof zelf afspraken maken met je werkgever.

Lees hieronder meer over: 

Recht op onbetaald verlof

Ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof zijn in de wet geregeld. Alle overige vormen van onbetaald verlof zijn dat niet. Kijk in je cao wat hiervoor de afspraken zijn. Er kunnen ook afspraken staan in een regeling tussen je werkgever en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Duur onbetaald verlof

Hoe lang je recht heeft op onbetaald verlof is afhankelijk van het soort verlof. Ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof hangen af van het aantal uren dat je werkt. Over de andere vormen van onbetaald verlof kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken, bijvoorbeeld in de cao.

Onbetaald verlof en inkomen

Doordat je inkomen daalt, kan het zijn dat je (meer) recht hebt op toeslagen van de overheid en/of een tegemoetkoming in lokale belastingen. Informeer bij de belastingdienst, de gemeente of het waterschap welke mogelijkheden er voor jou zijn.

Onbetaald verlof en pensioen

Jouw werkgever is niet verplicht de pensioenpremie door te betalen tijdens een periode van onbetaald verlof. Vraag bij je werkgever of je pensioenfonds aan wat de gevolgen van onbetaald verlof zijn voor je pensioenopbouw en de premies die je betaalt.

Onbetaald verlof en vakantiedagen

Alleen als je het onbetaald verlof gebruikt voor langdurend zorgverlof bouw je vakantiedagen op. In alle andere gevallen van onbetaald verlof bouw je geen vakantiedagen op.

Onbetaald verlof en arbeidsongeschiktheid

Je krijgt geen loon of uitkering als je tijdens het onbetaald verlof ziek of arbeidsongeschikt wordt. Als je onbetaald verlof in deeltijd opneemt, krijg je alleen loon of uitkering berekend over de uren dat je geen verlof hebt.

Ziek worden tijdens onbetaald verlof

In overleg met je werkgever kan je de periode van onbetaald verlof beëindigen als je ziek wordt. Als je na afloop van de periode van onbetaald verlof nog steeds ziek bent, heb je recht op een uitkering volgens de Ziektewet.

Onbetaald verlof en werkloosheid

Het verlof houdt op als je werkloos raakt. Je hebt dan recht op een ww-uitkering. Als de verlofperiode korter is dan 18 maanden, dan heeft het verlof geen invloed op de hoogte en duur van de WW-uitkering.

Meer weten? Neem contact op met vakbond CNV of word lid.

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×