Ouderschapsverlof

Verlof om voor je kind te zorgen

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Ouderschapsverlof is verlof dat je kunt opnemen voor de zorg voor een kind jonger dan acht jaar. Zodat je tijdelijk meer tijd kunt besteden aan je kind(eren). Beide ouders kunnen voor ieder kind eenmaal ouderschapverlof opnemen. Je hebt recht op ouderschapsverlof voor 26 keer het aantal uren dat je per week werkt.

Lees hieronder meer over:

Duur en indeling ouderschapsverlof

De wettelijke regeling is dat je ouderschapsverlof opneemt door een jaar lang de helft van je normale arbeidsuren te werken. Het kan zijn dat in de cao staat dat je deze uren ook anders mag verdelen. Bijvoorbeeld 26 weken (een half jaar) helemaal vrij of (meer dan) een jaar lang een aantal uur per week. Je kunt het verlof splitsen in maximaal zes delen. Elk deel moet minimaal een maand duren. 

  • Wanneer de werkgever akkoord gaat met het aangevraagde ouderschapsverlof dan ligt dit vast. Wanneer je besluit het verlof af te breken, kan je dit niet later alsnog opnemen. 

Ouderschapsverlof en inkomen

Ouderschap is in principe onbetaald verlof.  Het kan zijn dat de werkgever op basis van de CAO een deel van het salaris doorbetaalt. Houd er rekening mee dat zogenoemde 'inkomensafhankelijke regelingen' (zoals huurtoeslag en de bijdrage voor kinderopvang of thuiszorg) zijn gekoppeld aan het salaris. Door onbetaald verlof op te nemen, kun je het recht op dergelijke subsidies verspelen.

Ouderschapsverlof en pensioen

Of de pensioenopbouw doorloopt tijdens het ouderschapsverlof, is afhankelijk van de pensioenregeling. Vraag dit van te voren na bij de werkgever. Probeer ervoor te zorgen dat in ieder geval het nabestaandenpensioen doorloopt.

Ouderschapsverlof en bijstand

Wanneer je door het onbetaalde zorgverlof onder het sociaal minimum uitkomt, is het mogelijk dat je aanvullende bijstand kunt aanvragen. Neem hiervoor contact op met het UWV of je gemeente.

Ouderschapsverlof en arbeidsvoorwaarden

  • Tijdens een periode van verlof ontvang je geen salaris (tenzij anders geregeld in de cao). De opbouw van dienstjaren bij je werkgever loopt wel gewoon door.
  • Vakantiedagen gaan niet af van je verlof, maar tijdens je verlofdagen bouw je ook geen nieuwe vakantiedagen op. Je werkt dan immers niet. Blijf je naast je verlofdagen ook nog werken, dan bouw je op die werkdagen wel gewoon verlofuren op.
  • Wanneer je ziek wordt tijdens je verlofperiode betaalt de werkgever alleen over de uren die je zou werken naast je verlof. De werkgever betaalt over die uren minimaal zeventig procent van je salaris. Ouderschapsverlof heeft geen gevolgen voor de eventuele aanvraag van een ziekte- of werkloosheidsuitkering.
  • Als je tijdens een periode van ouderschapsverlof met zwangerschaps- en bevallingsverlof gaat, moet je afspraken maken met je werkgever over het onderbreken van het ouderschapsverlof. De uren ouderschapsverlof vervallen niet; die kan je later gewoon weer opnemen. 

Aanvragen ouderschapsverlof

Als je ouderschapsverlof wil opnemen, moet je dit minstens twee maanden van te voren schriftelijk bij de werkgever melden. Je moet daarbij aangeven: 

  • op welke datum het verlof ingaat (of de vermoedelijke datum, als dat bijvoorbeeld afhankelijk is van de bevalling);
  • hoeveel uren verlof je wilt opnemen;
  • op welke werkdagen je het verlof wilt opnemen;
  • hoe lang de verlofperiode gaat duren. 

Van werkgever veranderen tijdens ouderschapsverlof

Wanneer je tijdens je verlof van werkgever verandert kan je het resterende verlof alleen opnemen als je bij je vorige werkgever het verlof in delen opnam. Wanneer je het verlof in één keer hebt opgenomen, en in die tijd een nieuwe werkgever krijgt, vervalt het verlof.

Wil je meer weten, neem dan contact op met vakbond CNV of word lid.

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×