Vakantie

Alles over je vrije dagen

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Als je werknemer bent heb je recht op vakantie met behoud van loon én op vakantiegeld. De wet zegt dat je recht hebt op minimaal vier keer het aantal werkdagen per week. Als je bijvoorbeeld vijf dagen werkt, heb je dus recht op 5 keer 4 = 20 vakantiedagen per jaar. Ook in een cao kunnen meer afspraken staan over vakantierechten.

Lees hieronder meer over:

Hoe bouw je vakantiedagen op?

Vakantiedagen bouw je door het jaar op. Je hebt een wettelijk recht op vier weken vakantie per jaar. Daarnaast kun je recht hebben op 'bovenwettelijke' vakantiedagen omdat je dat met je werkgever hebt afgesproken of omdat het in de cao staat.  Als je ergens minder dan een jaar werkt, worden de vakantiedagen berekend over de periode dat je in het bedrijf werkt.

Vakantiegeld

Naast vakantiedagen heb je ook recht op vakantiebijslag, hoewel we dat meestal 'vakantiegeld' noemen. Dit vakantiegeld is 8 procent van je bruto jaarsalaris. Dit krijg je meestal eenmaal per jaar op je rekening gestort, vaak eind mei of begin juni. Sommige werkgevers betalen het vakantiegeld elke maand uit. Dit gebeurt vaak bij uitzendwerk of vakantiewerk. De werkgever moet op je loonstrook dan wel de hoogte van het vakantiegeld vermelden.

Vakantiedagen opnemen

Als je vakantiedagen wilt opnemen, moet je je wensen bespreken met je werkgever en schriftelijk aanvragen. De werkgever heeft twee weken de tijd om na te denken over jouw wensen en eventueel schriftelijk bezwaar te maken. Doet de werkgever dat niet, dan zijn jouw vakantiewensen akkoord.

Er zijn twee redenen waarom een werkgever je verzoek om vakantie kan afwijzen.

  1. Als er sprake is van een collectieve vakantie - zoals in de bouw en het onderwijs - of als je in de arbeidsovereenkomst een vaste vakantieperiode hebt afgesproken. 
  2. Als je vakantiewensen grote problemen opleveren voor je werkgever. Je werkgever moet dan wel toestemming geven voor een andere vakantieperiode.

Je werkgever moet er in alle gevallen voor zorgen dat je je in een jaar je wettelijke vakantiedagen kunt opnemen.

Vakantiedagen afkopen

Vakantiedagen boven het verplichte minimum kun je ruilen tegen geld of andere arbeidsvoorwaarden zoals het volgen van een cursus. Deze mogelijkheid moet dan wel zijn opgenomen in je cao of arbeidsovereenkomst. Daarnaast moet je werkgever ermee instemmen. Je werkgever is niet verplicht om vakantiedagen af te kopen. Omgekeerd ben jij niet verplicht je dagen te verkopen als je werkgever dat wil.

Als je van baan verandert en het is niet mogelijk om je vakantiedagen bij je huidige werkgever nog voor die tijd op te nemen, krijg je de vakantiedagen uitbetaald. Daarnaast moet je oude werkgever een verklaring geven waarin staat op hoeveel dagen of uren vakantie je nog recht hebt. Bij je nieuwe werkgever kan je dan alsnog vakantie opnemen. Deze werkgever hoeft jouw vakantiedagen dan niet uit te betalen.

Vervaldatum vakantiedagen

Niet opgenomen vakantiedagen - die onder het wettelijk minimum vallen - vervallen na anderhalf jaar. Deze vervaltermijn geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen, blijft de termijn van vijf jaar gelden. Over de vervaldatum van vakantiedagen kunnen in de cao andere of aanvullende afspraken worden gemaakt. 

Vakantie bij verlof en ziekte

Ook tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof bouwt een werknemer vakantiedagen op. Dit geldt niet voor ouderschapsverlof. En ook bij ziekte bouw je vakantiedagen op.

Wil je meer weten? Neem contact op met Vakbond CNV, check je cao of word lid.

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×