Zorgverlof

Zorgen voor een ziek kind, partner of ouder

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Zorgen voor een ziek kind, partner of ouder

Als je moet zorgen voor een ziek kind, partner of ouder kan je zorgverlof opnemen. Er bestaat kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof neem je op als je moet zorgen voor een ziek thuiswonend (pleeg-)kind, een zieke partner waarmee je samenwoont of een zieke ouder. Je moet dan wel de enige zijn die voor de zieke kan zorgen. Wanneer je langere tijd moet zorgen voor een ernstig ziek kind, partner of ouder kan je langdurend zorgverlof opnemen. Het moet dan gaan om een levensbedreigende ziekte, waarbij het leven van die persoon op korte termijn ernstig in gevaar is.

Lees hieronder meer over:

Duur zorgverlof

 • Kortdurend zorgverlof
  Per jaar kan je maximaal twee keer het aantal uren dat je per week werkt opnemen als kortdurend zorgverlof. Wanneer je bijvoorbeeld veertig uur per week werkt, kan je in twaalf maanden tijd tachtig uur verlof opnemen. Dit verlof mag je in delen opnemen.
 • Langdurend zorgverlof
  Langdurend zorgverlof mag alleen als het gaat om zorg bij een levensbedreigende ziekte. Per jaar mag je twaalf weken lang maximaal de helft van het aantal uren dat je per week werkt als langdurend zorgverlof opnemen. Wanneer je bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, mag je in een jaar 240 uur verlof opnemen (de helft van het aantal uren dat je per week werkt is 20 x 12 = 240). Dit verlof mag je in delen opnemen, maar wel een periode van minimaal 12 weken. Het langdurend zorgverlof eindigt, als: de duur van het verlof is verstreken; de persoon voor wie je zorgt komt te overlijden; de persoon voor wie je zorgt niet langer levensbedreigend ziek is.

Inkomen

 • Kortdurend zorgverlof 
  tijdens het verlof wordt minimaal zeventig procent van je salaris doorbetaald door de werkgever. Als dat minder is dan het minimumloon, krijg je het minimumloon. 
 • Langdurend zorgverlof 
  Je krijg geen loon voor de uren die je niet werkt. 

Tijdens het verlof bouw je gewoon vakantiedagen op. Verlofdagen kunnen niet van vakantiedagen worden afgetrokken.

Als je tijdens het verlof ziek wordt, kan het verlof in overleg met de werkgever worden stopgezet. Als je ziek wordt tijdens het langdurend zorgverlof, betaalt je werkgever je alleen door over de uren die je tijdens je verlof zou werken.

Let op: in je cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken zijn gemaakt over het opnemen van zorgverlof en de gevolgen voor het inkomen. Vraag hiernaar bij je werkgever.

Aanvragen zorgverlof

 • Kortdurend zorgverlof
  Je vraagt het kortdurende zorgverlof mondeling of schriftelijk aan bij je werkgever. Met je werkgever kan je afspraken maken over wanneer je het verlof opneemt. Achteraf mag je werkgever vragen om een bewijs, zoals een doktersverklaring of –rekening. Je werkgever mag kortdurend zorgverlof alleen weigeren als door jouw verlof het bedrijf of de organisatie waar je voor werkt in ernstige problemen zou komen. Wanneer je werkgever heeft toegestemd met je verlof, kan hij/zij dit later niet meer intrekken. Het kan gebeuren dat jij en je werkgever het niet eens worden over het opnemen van het verlof. Vraag dan advies bij de afdeling personeelszaken op je werk. 
  Wanneer je plotseling moet zorgen voor een zieke en dus onverwacht direct vrij moet nemen, hoef je geen kortdurend verlof op te nemen. Je kunt dan calamiteitenverlof opnemen. Hierna kan je alsnog kortdurend zorgverlof opnemen.
 • Langdurend Zorgverlof
  Je vraagt langdurend zorgverlof maximaal twee weken voordat je het verlof in wil laten gaan aan bij je werkgever. Je moet dit schriftelijk doen. Je werkgever moet binnen een week beslissen over jouw aanvraag. Doet de werkgever dit niet, dan gaat het verlof in op de datum die jij in je verzoek hebt aangevraagd. De werkgever mag vragen om een bewijs, zoals een doktersverklaring. Met je werkgever kan je afspraken maken over de manier waarop je het verlof opneemt (bijvoorbeeld een aantal weken achterelkaar of juist in delen). Je werkgever mag langdurend zorgverlof alleen weigeren als door jouw verlof het bedrijf of de organisatie waar je voor werkt in ernstige problemen zou komen. Wanneer je werkgever heeft toegestemd met je verlof, kan hij/zij dit later niet meer intrekken. Het kan gebeuren dat jij en je werkgever het niet eens worden over het opnemen van het verlof. Vraag dan advies bij de afdeling personeelszaken op je werk.
  Het aantal uren per week bij langdurend zorgverlof bedraagt ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week. Wel kan de werknemer bij de werkgever een verzoek indienen voor meer verlof. 

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×