HR-adviseur Jelda Veninga – Molenaar aan het woord

De Friese werknemer is honkvast. Gehecht aan de stabiliteit van het vaste werk en inkomen. Het is de leerambassadeur bij de gemeente Leeuwarden, die deze werkhouding doorbreekt. Een succesformule, als je het Jelda Veninga – Molenaar, HRD-adviseur, vraagt. ‘Niet elke Fries staat te springen om te veranderen van baan, uit loyaliteit of angst voor een loopbaanstap. De leerambassadeurs raken de juiste snaar bij collega’s. Zij kennen de scholingsmogelijkheden binnen de organisatie op hun duimpje. En ze lopen over van enthousiasme om collega’s te helpen bij scholings- en ontwikkelingsvragen. Die passie werkt aanstekelijk. De leerambassadeur versterkt dus de beweging binnen deze werkcultuur.’

Blik aan leerambassadeurs

Jelda draagt, als HRD-adviseur, bij aan een lerende organisatie. Het is haar taak om scholing en ontwikkeling bij medewerkers te stimuleren. Het begin van het leerambassadeurs-traject komt dan ook op het juiste moment. Direct als zij met haar nieuwe baan begint bij de gemeente. ‘Ik startte vanuit een luxepositie. Hier lopen veel mensen warm voor scholing en ontwikkeling. Binnen no time selecteerde ik een, tot op het bot gemotiveerde groep leerambassadeurs. Collega’s met verschillende achtergronden: van parttime docenten en deels zelfstandig loopbaancoaches tot mensen die zelf mooie loopbaanstappen namen. Stuk voor stuk mensen die graag het gesprek met collega’s op de werkvloer aangaan. Laagdrempelig, bij de koffiemachine. Daar schuilt, wat mij betreft, het succes. Dat collega tot collega-contact. De leerambassadeur weet als geen ander wat er speelt. Op de werkvloer en in het werkveld.’

Beweging op gang brengen

Er werken tien leerambassadeurs bij de gemeente, op elk organisatieonderdeel een. En dat is zeer succesvol. ‘De leerambassadeur kent de vele scholingsmogelijkheden binnen de organisatie. Die zijn talrijk. Toch is niet elke werknemer op de hoogte van de scholings- en ontwikkelingskansen. Zelfs leidinggevenden niet. De leerambassadeurs wijzen collega’s proactief op het scholingsaanbod. In slechts twee jaar tijd spraken de leerambassadeurs ruim 70 collega’s. De helft hiervan volgde een opleiding. Vijf maakten een carrièreswitch binnen de organisatie. Eén collega besloot minder te werken en een andere om met pensioen te gaan. Daar doen zij het voor. De leerambassadeurs halen zoveel voldoening uit het helpen van collega’s. Ik sprak eens een iemand die geen werkgeluk meer haalde uit haar baan. De leerambassadeur wees haar op een andere functie. Eén die helemaal in haar straatje paste. Na een sollicitatieronde viel de keuze op haar. Ze straalt in haar nieuwe rol. Groots resultaat met slechts een kleine actie.’

De leerambassadeur is, wat mij betreft, de katalysator voor menig loopbaan. Zij zetten scholing en ontwikkeling bij naaste collega’s pas écht in beweging.
Jelda Veninga – Molenaar, HR-adviseur bij de gemeente Leeuwarden

Van gebaande paden af

Het scholen en ontwikkelen van personeel is heel belangrijk bij de gemeente Leeuwarden. De organisatie moedigt werknemers aan om ‘van gebaande paden af’ te gaan. De leerambassadeurs spelen daar een sleutelrol in. Zij motiveren naaste collega’s om na te denken over vervolgstappen in hun carrière. De leerambassadeur krijgt dan ook alle ondersteuning vanuit de gemeente. ‘Na het afronden van de CNV-training, neem ik direct het stokje over. Ik vertel de leerambassadeur alles over bestaande scholingsmogelijkheden, aan welk loket dat te vinden is, wat de meest gestelde vragen zijn en deel de praatplaat uit. Handig bij het voeren van een loopbaangesprek. Eens per kwartaal organiseren we een terugkomdag met de leerambassadeurs. Ik benadruk dan dat zij de belichaming zijn van de organisatievisie. En het is direct een mooi moment om alles op een rij te zetten. Ik onderzoek niet alleen welke impact we maken. Ook wat de leerambassadeur nodig heeft, om zijn rol optimaal te vervullen. We bespreken de knelpunten, welke hulp daarbij nodig is, wat de eigen leerwensen zijn en of het werk van de leerambassadeur goed samengaat met de taken uit het gewone werk. Dat doe ik samen met een vitaliteitscoach. Vanuit de organisatie is er dus een enorme betrokkenheid om de leerambassadeurs te ondersteunen. Verder krijgt de leerambassadeur alle ruimte om het leerambassadeurschap zelf in te vullen, naast het gewone werk. Zo zorgen we samen dat er een goede balans is. En dat is essentieel. De leerambassadeurs moeten namelijk in topvorm zijn om hun belangrijke werk te kunnen doen. En daarnaast moet het uitdagend blijven om collega’s te ondersteunen bij loopbaanstappen. Het mes snijdt aan twee kanten.’

Meer informatie?

Zie jij jezelf wel als leerambassadeur aan de slag gaan binnen je bedrijf? En heb je toch nog wat aanvullende vragen? Bijvoorbeeld over de rol van leerambassadeur, het trainingstraject of hoeveel tijd je investeert om je naaste collega's verder te helpen? Neem contact met ons op!

Stuur ons een e-mail

Peer-to-peer contact

Jelda raadt het andere organisaties en bedrijven van harte aan om met leerambassadeurs aan de slag te gaan. 'Peer-to-peer contact, dus van collega tot collega, werkt uitstekend. De leerambassadeur werkt zelf in het team. Juist zij zijn dus goed op de hoogte van wat er speelt. Niet alleen op de werkvloer, ook in het beroepsveld. En je knoopt, als collega met een scholingsvraag, gemakkelijk een praatje aan bij het koffiezetapparaat. Daarnaast ‘ademt’ de leerambassadeur het onderwerp scholing en ontwikkeling. Dat is toch vaak iemand die zelf scholingshobbels heeft overwonnen. Of een persoon die, beroepsmatig of vanuit studies, het onderwerp omarmt. Dat enthousiasme werkt aanstekelijk op naaste collega’s. De leerambassadeur is, wat mij betreft, de katalysator voor menig loopbaan. Zij zetten scholing en ontwikkeling bij naaste collega’s pas écht in beweging.’

Over de gemeente Leeuwarden

Bij de gemeente Leeuwarden werken ruim 1.800 medewerkers in diverse functiegroepen: van baliemedewerkers en beleidsadviseurs tot plantsoendienstmedewerkers. Samen zetten zij zich in voor ruim 123.500 inwoners. Met dit bewonersaantal is de gemeente Leeuwarden de grootste gemeente en het bestuurlijke, economische en culturele zwaartepunt van Friesland. De organisatie heeft als HR-standpunt: het aantrekken en behouden van talent. De leerambassadeurs dragen in belangrijke mate bij aan het vervullen van deze doelstelling.

Enthousiast geworden?

Wil jij ook aan de slag met scholing en ontwikkeling op de werkvloer? Meld jouw bedrijf of organisatie nu aan voor het gratis leerambassadeurs-traject en maak werk van leren!