Privacyverklaring

Welkom bij de privacyverklaring van CNV. In deze privacyverklaring gaan we dieper in op de juridische/wettelijke achtergrond van privacy. Zo worden bepaalde juridische termen toegelicht en vertellen wij op basis van welke artikelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) het bewaren van jouw gegevens hebben gebaseerd.

De AVG is de overkoepelende wet die sinds 25 mei 2018 van toepassing is in Nederland en de overige EU-lidstaten. Daarbij lichten we uitgebreid toe welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken, welke bewaartermijnen hiervoor gelden en welke rechten jij hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Voor de duidelijkheid wordt er met CNV zowel CNV Vakcentrale, CNV Vakmensen en CNV Connectief bedoeld. Deze privacyverklaring heeft daarmee betrekking op alle gegevens die deze partijen verwerken en de diensten die zij aanbieden. CNV heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, te weten: Eva de Wit De Functionaris gegevensbescherming is de persoon in de organisatie die het privacybeleid van CNV in goede banen leidt.

Heb je vragen over de manier waarop de verwerking van persoonsgegevens door CNV? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.