Statuten en reglementen

Neem contact op

Hier vind je een overzicht van de statuten en reglementen die gelden bij een lidmaatschap bij CNV en in welke situaties je gebruik kunt maken van juridische hulp. Ook vind je hier tijdelijke acties. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Nieuw lid? Betaal € 24 voor 6 maanden

Tijdelijke acties

Nieuwe leden profiteren nu van een tijdelijk contributievoordeel van € 24 voor de eerste 6 maanden lidmaatschap. Daarna geldt het reguliere contributietarief. Bij het aanmelden ga je akkoord met onze actievoorwaarden:

 • Er geldt een minimale lidmaatschapsduur van 1 jaar.
 • Het bedrag van € 24 wordt eenmalig in zijn geheel geïncasseerd.
 • Het actietarief geldt niet als je overstapt van een andere vakbond of als je binnen 12 maanden terugkomt als CNV-lid.
 • De actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen of gereduceerde tarieven.
 • CNV behoudt zich het recht voor deze actie of het verloop daarvan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd is door onvoorziene omstandigheden.

Lidmaatschap

 • Het lidmaatschap duurt minimaal één jaar.
 • Het lidmaatschap begint op de eerste dag van de maand na aanmelding en duurt minimaal één jaar.
 • Een lidmaatschap opzeggen moet schriftelijk met een opzegtermijn van één maand, gerekend vanaf de eerste dag van de maand na ontvangst van de opzegging.
 • CNV registreert de gegevens van nieuwe leden en gebruikt die alleen voor communicatie tussen CNV en leden tijdens het lidmaatschap.

Contributie

 • De hoogte van het contributiebedrag hangt af van je inkomenscategorie.
 • Als lid ben je verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste inkomen voor de contributiebepaling.
 • Je betaalt contributie voorafgaand aan de maand waarover je contributie verschuldigd bent.
 • Als lid ben je verantwoordelijk voor tijdig melden van veranderingen in persoonlijke gegevens, werk of inkomen.
 • Bij een betalingsachterstand stuurt CNV 1 betalingsherinnering en 2 aanmaningen. Daarna volgt overdracht aan een incassobureau.
 • Alle kosten die voortkomen uit incasso zijn voor rekening van het lid.
 • Neem direct contact op met CNV bij betalingsproblemen, dan vinden we samen een oplossing.

Juridische hulp

 • Als lid heeft heb je recht op juridische hulp bij conflicten rond werk, inkomen en sociale zekerheid. Daarnaast wordt er dekking geboden voor geschillen rond pensioen, onderwijs en letselschade.
 • Juridische hulp bij werk en inkomen is alleen voor leden van CNV.
 • Voor juridische hulp na ingang van het lidmaatschap geldt een wachttijd van drie maanden.
 • Juridische hulp is niet mogelijk bij al bestaande conflicten vóór het lidmaatschap.
 • Juridische hulp bij privékwesties geldt in veel situaties voor het hele gezin. CNV Rechtshulp Plus (uitgevoerd door BrandMR en Anker) dekt geen kwesties rond werk en inkomen. Hiervoor ben je al verzekerd via CNV.