CNV-onderzoek: meerderheid vrouwen seksueel geïntimideerd op werkvloer

30% van de werkende vrouwen heeft wel eens te maken met aanranding of een andere fysieke vorm van seksuele intimidatie op de werkvloer. 61% heeft te maken met seksueel getinte opmerkingen, schunnige woorden, sissen of ander vervelend, seksueel getint taalgebruik. Bij mannen is dit 18%. Een kwart van de vrouwen heeft te maken met seksuele intimidatie via de digitale weg.

Dit blijkt uit CNV-onderzoek onder een representatieve groep van 2700 werkenden, uitgevoerd door Maurice de Hond.

‘Dit zijn heftige cijfers. Omgerekend betekent dit dat zeker twee miljoen vrouwen op de werkvloer te maken hebben met een vorm van seksuele intimidatie. Ongekend. De Nederlandse vrouw is niet veilig op de werkvloer. En ook mannen hebben hier dus mee te maken,’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Niet bespreekbaar
Ruim een kwart van de ondervraagden die te maken heeft met seksuele intimidatie, weet niet waar ze terecht kunnen met hun klachten. Eenzelfde percentage heeft het niet op het werk besproken en geeft ook aan dat seksuele intimidatie überhaupt niet goed bespreekbaar is. 41% gaat niet naar de vertrouwenspersoon nadat er sprake is geweest van seksuele intimidatie.

Protocol
Het CNV roept het kabinet op om zo snel mogelijk in actie te komen met effectievere regelgeving. ‘Ieder bedrijf zou een protocol tegen seksuele intimidatie moeten ontwikkelen en hier bekendheid voor genereren op de werkvloer. Hierin staat nauwgezet omschreven wat te doen bij seksueel geweld. Bij slechts 1 op de 3 bedrijven is er nu zo’n protocol. Daarnaast pleiten we ervoor dat iedere werknemer een beroep kan doen op de vertrouwenspersoon. Bij veel kleinere bedrijven is die er nu nog niet,’ aldus Fortuin.

Dit zijn heftige cijfers. Omgerekend betekent dit dat zeker twee miljoen vrouwen op de werkvloer te maken hebben met een vorm van seksuele intimidatie. Ongekend. De Nederlandse vrouw is niet veilig op de werkvloer. En ook mannen hebben hier dus mee te maken.
Piet Fortuin, CNV-voorzitter

Internationaal verdrag
Het CNV roept daarnaast het kabinet op om het internationale verdrag tegen geweld en intimidatie op de werkvloer te ratificeren. Dit verdrag, ILO 190, is op 21 juni twee jaar oud en erop gericht om onder andere seksueel geweld op de werkvloer wereldwijd te tegen te gaan. ‘Nederland wil dit snel ratificeren maar het moet geen wassen neus worden. Alleen in combinatie met effectieve regelgeving en aanvullend beleid is zo’n verdrag iets waard.’

Campagne #overdegrens
Om werkenden beter te ondersteunen bij seksuele intimidatie start het CNV vandaag de campagne #overdegrens. ‘Wij publiceren zeven tips voor onze leden: wat te doen bij seksueel geweld, hoe te handelen, wat zijn je rechten, wanneer doe je aangifte. Klik hier voor de campagnepagina.’

Veilige sfeer
Het CNV roept werkgevers tenslotte op om een veilige sfeer te creëren. ‘We kunnen strikte regels invoeren, verdragen ratificeren en campagnes starten. Maar de basis blijft dat we normaal met elkaar blijven omgaan. Zowel op de werkvloer als daarbuiten gedraag je je. Met je tengels van je collega’s afblijven. Aan zowel werkgevers, leidinggevende en hr-managers de oproep om dit probleem scherp op de radar te krijgen en een veilige werksfeer te behouden.’