Friese metaalwerknemers gaan komende maandag voor de derde keer in 24-uursstaking

Opnieuw acties in Leeuwarden en Heerenveen

Komende maandag gaan opnieuw gaan honderden Friese werknemers in de metaal en techniek in 24-uursstaking, voor de derde keer inmiddels. In Leeuwarden en Heerenveen organiseren de vakbonden (CNV Vakmensen en FNV) maandagochtend weer ‘staakstraten’, waar werknemers langsrijden om zich te melden als staker.

De cao Metaal en Techniek, met zo’n 320.000 werknemers een van de grootste van ons land, is per 1 oktober vorig jaar verlopen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn gestrand, onder meer op een loonbod van de werkgevers van gemiddeld slechts 1,4% (ver onder de inflatie). Al sinds 15 november komen werknemers, tijdens estafette-stakingen op meerdere plekken in het land, in actie voor een nieuwe cao. Maandag is Friesland dus weer aan de beurt.

Twee actielocaties

Actievoerders melden zich maandag 31 januari op een van de 2 actielocaties:

 • in Leeuwarden, tussen 9.00 en 10.00 uur (Parkeerplaats 4 Groene Ster)
 • in Heerenveen, tussen 9.00 en 10.00 uur (Abe Lenstra Stadion, voorkant)

Het gaat onder meer om werknemers van Hiatus, Equans, SRI Veenwouden, Pranger Rosier, Polem, Feenstra Verwarming en Mokobouw.

Werkgevers moeten meer bieden

Tristan Westra, regionaal actieleider van CNV Vakmensen in Friesland, verwacht dat de acties uiteindelijk effect zullen hebben. ‘Vroeg of laat – en hopelijk vroeg – moeten de werkgevers toch wel inzien dat ze echt meer moeten bieden dan wat er nu op tafel ligt: een loonbod van gemiddeld 1,4% per jaar. Daar kun je met de huidige hoge inflatiecijfers echt niet mee aankomen. We hebben redelijke eisen: een goede cao, met minimaal behoud van koopkracht.’

Voor oudere én jongere werknemers

CNV Vakmensen vraagt 3% per jaar, met een minimum van 110 euro per maand. ‘Daarnaast willen we een regeling voor oudere werknemers, zodat ze drie jaar voor hun AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken als ze dat willen’, zegt Westra. ‘Tegelijkertijd moeten werkgevers in de nieuwe cao nu ook de kans pakken om voor jongere werknemers aantrekkelijk te blijven. Denk aan betaald ouderschapsverlof en een aanvulling tot 100% van het salaris voor werknemers die gebruik willen maken van uitgebreid geboorteverlof.’

Eisen van CNV Vakmensen voor een nieuwe cao

 • voor iedere werknemer in de sector het recht om 3 jaar vóór de AOW-leeftijd gebruik te kunnen maken van een regeling om eerder kunnen stoppen met werken (de RVU-regeling)
 • voortzetting van het generatiepact zoals die in de (geëxpireerde) cao staat omschreven, met het recht op de 60-80-100-regeling (60% werken met 80% loon en 100% pensioenopbouw)
 • uitbreiding van het verlofsparen van 50 weken naar 100 weken
 • consignatiediensten worden door werknemers boven de 55 jaar uitsluitend op vrijwillige basis verricht
 • 1% van de loonruimte wordt beschikbaar gesteld voor een individuele leerrekening
 • € 100.000,00 wordt beschikbaar gesteld aan vakorganisaties om instroom van werknemers buiten de sector te stimuleren
 • 3% loonsverhoging voor alle werknemers in de sector, met een vloer van € 110 bruto per maand
 • een stagevergoeding van minimaal € 200 bruto per maand
 • aanvulling tot 100% van laatstverdiende salaris, op de uitkering op basis van wet WIEG
 • betaald ouderschapsverlof
 • faciliteren van tijd voor mantelzorg
 • thuiswerkvergoeding van € 2 per dag
 • 5 mei als feestdag opnemen in de cao

Zolang er geen nieuwe cao is, gaan de regionale stakingsacties komende tijd door.