Huishoudens met laag inkomen lopen energietoeslag mis

Minima weten vaak niet dat ze recht hebben op 800 euro

De gas- en energieprijzen stijgen, waardoor mensen met lage inkomens in de financiële problemen komen. Om deze groep te helpen, keert de overheid 800 euro uit aan iedereen die er recht op heeft. Dit heet de energietoeslag. Toch dreigt een grote groep mensen deze bijdrage van het Rijk mis te lopen, omdat er veel onduidelijk is over wie recht heeft op de energietoeslag. In dit artikel leggen we je uit meer uit over het sociaal minimum, voor wie de energietoeslag bedoeld is en waar je het aanvraagt.

Over de energietoeslag

De energietoeslag is bedoeld om mensen met een laag inkomen te helpen bij het betalen van de gas- en elektriciteitsrekening. Het gaat dan om een tegemoetkoming van 800 euro. Je hebt recht op de energietoeslag als je inkomen rond het sociaal minimum ligt. Het maakt daarbij niet uit of je inkomen krijgt vanuit een uitkering, je werk of je pensioen. Mensen met een bijstandsuitkering, IOAW-IOAZ of Bbz-uitkering ontvangen de energietoeslag automatisch.

Over het sociaal minimum

Het sociaal minimum is het bedrag dat je nodig hebt om te leven. Mensen die zorg- of huurtoeslag krijgen, hebben vaak een inkomen dat net onder of boven het sociaal minimum is. Het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van je leeftijd en leefsituatie. Zo is het sociaal minimum voor mensen die alleen wonen, anders dan voor mensen die getrouwd zijn.

Inkomen boven sociaal minimum

Ligt je inkomen nét iets boven het sociaal minimum? Dan kan het zijn dat je alsnog in aanmerking komt voor de energietoeslag. Je gemeente bepaalt of je recht hebt op die 800 euro. De meeste gemeentes kennen de energietoeslag toe aan mensen die niet meer verdienen dan 120% van het sociaal minimum. Andere gemeentes houden 130% van het sociaal minimum aan. Ben je niet helemaal zeker of je recht hebt op de energietoeslag? Vraag het dan gewoon aan bij je gemeente. Je hoort dan vanzelf of je er wel of geen aanspraak op maakt.

120% van sociaal minimum

Leefvorm Netto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag)
Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.871,50
Alleenstaand en gepensioneerd € 1.455,67
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.971,05

Contact opnemen gemeente

Weet jij niet goed of je nu wel óf geen aanspraak maakt op energietoeslag? Doe je aanvraag bij je gemeente.

Vraag energietoeslag aan

Invloed op toeslagen of uitkering

Krijg je ook een huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag? Of ontvang je een uitkering? Dan hoef je niet bang te zijn dat de energietoeslag daar invloed op heeft. Alle hierboven genoemde toeslagen en/of je uitkering, blijven exact hetzelfde. Je krijgt de energietoeslag er dus gewoon bij.