MLT-advies grote stap naar meer zekerheid voor werkend Nederland

Een grote stap op weg naar meer zekerheid voor miljoenen werkenden. Zo typeert het CNV het zojuist uitgebrachte SER MLT-advies, dat als basis dient voor het arbeidsmarktbeleid van de komende jaren.

‘Een historisch advies dat stevige bouwstenen biedt voor een gezonde arbeidsmarkt. Het gaat verder dan pleisters plakken: dit is een grondige, integrale visie op de arbeidsmarkt van de toekomst,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

‘Dit advies is een overwinning voor werknemers. Werkend Nederland kan z’n vingers aflikken bij dit advies. Jarenlange afbraak van werknemersrechten roepen we hiermee een halt toe. Het komt ook geen dag te vroeg. Het aantal flexwerkers is met twee miljoen ongekend hoog, met diverse uitwassen, misstanden en uitbuiting tot gevolg. Dit nijpende probleem pakken we nu bij de wortel aan,’ stelt Fortuin. ‘Werknemers krijgen hiermee weer de regie in handen: over hun bestaanszekerheid, hun loopbaan en hun leven. Ze zijn geen speelbal meer maar regisseur.’

Het CNV roept de onderhandelende partijen op om het advies integraal over te nemen. ‘Dat zou de beste start zijn voor een nieuw kabinet.’

‘Werknemers krijgen hiermee weer de regie in handen: over hun bestaanszekerheid, hun loopbaan en hun leven. Ze zijn geen speelbal meer maar regisseur.’
Piet Fortuin, CNV-voorzitter

Voorgestelde maatregelen

Om meer zekerheid te bieden zijn de volgende maatregelen voorgesteld in het advies:

Meer zekerheid voor mensen in onzekere contractvormen

  • De situatie van uitzendkrachten gaat met sprongen vooruit in dit advies. Meer dan 200.000 uitzendkrachten zitten in een onzekere carrousel van uitzendwerk die tot 1,5 jaar kan duren. Deze fase wordt verkort naar een jaar.
  • Uitzendkrachten werken onder minimale gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden als hun collega’s die in vaste dienst zijn bij het bedrijf dat hen inhuurt. Ze bouwen dan ook vanaf het begin dienstverband marktconform pensioen op.
  • Onzekere contractvormen, oproep en 0-uren contracten worden vervangen door basiscontracten met meer zekerheden

Minder concurrentie zzp’ers tov werkenden in loondienst

  • Wie onder de 35 euro verdient als zzp’er kan – via de rechter – afdwingen dat hij als werknemer in dienst is. Dit moet bedrijven stimuleren om mensen in vaste dienst te nemen.
  • De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd. Deze geldt straks alleen voor zelfstandigen die daadwerkelijk risico lopen met eigen investeringen
  • Er komt een sociaal vangnet voor bijzondere en onvoorziene omstandigheden voor zzp’ers. Zzp’ers dragen hier zelf aan bij.

Vaste contracten aantrekkelijker maken

  • Werkgevers krijgen vanuit de overheid compensatie als er minder werk is bij tegenvallende bedrijfsresultaten, tot 20% van de arbeidsduur. Dit voorkomt dat mensen ww rechten moeten opnemen als het tijdelijk minder gaat
  • Wie na een jaar ziekte niet meer kan re-integreren bij de eigen werkgever, krijgt begeleiding om elders te re-integreren, met volledig behoud van ziekte-uitkering. De huidige twee jaar loondoorbetaling blijft ongewijzigd.

Regierol voor sociale partners op het gebied van werk-naar-werk begeleiding

  • Vakbonden en werkgevers krijgen een rol om mensen van werk-naar-werk te begeleiden. Werk-naar-werk begeleiding krijgt bovendien een vaste plek in de ontslagprocedure.