Nieuwe WIA-maatregelen om vertragingen bij UWV tegen te gaan

Uitkeringsinstantie UWV heeft al lang te maken met een tekort aan verzekeringsartsen. Hierdoor lopen de beoordelingstrajecten van arbeidsongeschikte werknemers grote vertraging op. Op zijn vroegst op 1 oktober 2022 voert Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal maatregelen om dit aan te pakken.

Kwijtschelding van WIA-voorschotten tot eind 2023

Er is besloten door te gaan met de kwijtschelding van WIA-voorschotten tot december 2023. Het UWV keert WIA-voorschotten uit om de wachtperiode tussen de WIA-aanvraag en de medische keuring financieel te overbruggen. Soms moesten mensen, wanneer de uitkeringsaanvraag werd afgewezen of lager was dan in eerste instantie was ingeschat, een deel van of het volledige bedrag terugbetalen.

In augustus 2021 was al besloten deze voorschotten tot eind 2022 kwijt te schelden, als het bedrag niet kan worden verrekend met inkomsten uit ander werk of een WW-uitkering. Deze tijdelijke maatregel is nu dus verlengd, tot eind 2023. Dit gaat om voorschotten ontvangen op of na 1 januari 2020. Het CNV is blij met deze verlenging.

Afschaffing beoordeling arbeidsongeschiktheid 60-plussers tot eind 2023

Voor werknemers die ouder zijn dan 60 en arbeidsongeschikt raken, geldt dat er tijdelijk geen medische keuring meer nodig is. Deze groep wordt straks beoordeeld door een arbeidsdeskundige en zal in de meeste gevallen direct als 80-100% arbeidsongeschikt worden gerekend. Je krijgt dan dus direct een WGA-uitkering gebaseerd op het laatstverdiende loon. Als er sprake is van meer dan 65% feitelijke verdiensten op het moment van de WIA-claimbeoordeling kan de arbeidsdeskundige beslissen geen WIA-uitkering toe te kennen.

Wel is het zo dat zowel de werknemer als de werkgever hiermee akkoord moet zijn. Als er bezwaar is, kan er alsnog een beoordeling door een verzekeringsarts worden aangevraagd. Het CNV heeft begrip voor deze maatregel, zolang de positie van de werknemer niet wordt geschaad.

CNV Vertrouwenspersoon inschakelen

Er komt een hoop op je af bij een (her)keuring via het UWV. Het kan zijn dat je wel wat hulp en ondersteuning kunt gebruiken in deze onzekere periode. Een CNV Vertrouwenspersoon helpt je daarbij.

Lees meer

Vijf jaar geen herbeoordeling IVA & Wajong bij betaald werk

Mensen die een IVA- of Wajong-uitkering ontvangen zijn langdurig arbeidsongeschikt. Voor deze groep was het zo dat wanneer zij toch weer aan het werk gingen en bleven, het UWV verplicht was een herbeoordeling te doen. Het CNV is het met deze maatregel eens.

Met de nieuwe maatregelen is dit het voor de komende 5 jaar zo dat deze groep niet opnieuw beoordeeld zal worden. Je kunt als je onderdeel bent van deze groep dus de arbeidsmarkt betreden zonder dat je je zorgen hoeft te maken over je uitkering. Het kabinet wil het bovendien mogelijk maken om re-integratieondersteuning te bieden als daar behoefte aan is.

Verdere maatregelen

Naast de maatregelen voor de korte termijn zijn er ook voorstellen om de tekorten en achterstanden bij het UWV op te lossen. Met de maatregelen voor de korte termijn is het grotere probleem nog niet opgelost, en een structurele oplossing blijft hard nodig. Het CNV en de sociale partners zijn en blijven betrokken bij dit proces, en op dit moment is er nog niets besloten. Ben je op zoek naar algemene informatie over de WIA? Kijk dan hier.

Hulp inschakelen

Wil jij graag iemand spreken over jouw persoonlijke beoordelingstraject en heb je specifieke vragen over je WIA-uitkering? Of heb je hulp en ondersteuning nodig van een CNV Vertrouwenspersoon, bij de begeleiding in je (her)keuringstraject? Neem dan contact op met CNV Info, dagelijks bereikbaar van 08:00 – 18:00 uur op telefoonnummer 030 – 75 11 001.