Rondetafelgesprek Tweede Kamer: CNV vraagt speciale aandacht voor nijpende koopkracht ouderen

Het kabinet moet de teruglopende koopkracht van ouderen snel repareren. Hiertoe roept het CNV op tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer vandaag.

Heel Nederland voelt de inflatie steeds harder in de portemonnee. Ouderen worden extra hard getroffen. In het rondetafelgesprek, dat specifiek gaat over de koopkracht van ouderen, vraagt CNV speciale aandacht voor hun positie.

AOW en pensioenen
Veel ouderen zijn niet in staat om zomaar hun inkomen te vergroten. Die situatie is nog nijpender, omdat het kabinet de AOW niet geheel meer wil laten meestijgen met de lonen. CNV laat zich horen in het verzet tegen dit voornemen uit het nieuwe regeerakkoord. De AOW is een belangrijke robuuste volksverzekering/basisvoorziening en moet dat blijven. Miljoenen ouderen wachten daarnaast al jaren op indexatie van hun pensioen.

Oproep CNV
Het CNV roept het kabinet daarom op om de AOW snel mee te laten stijgen met de minimumlonen. Ook moet het kabinet met de bril van het nieuwe pensioenstelsel naar het huidige stelsel kijken om de pensioenen zo snel mogelijk te indexeren. Het is namelijk onacceptabel dat miljoenen gepensioneerden al jaren wachten op indexatie.

Koopkrachtherstel voor iedereen
Tot slot roept het CNV op om tot een vergaand koopkrachtcompensatieplan voor alle Nederlanders te komen. Hiertoe zou het kabinet zonder taboes breed moeten willen kijken naar alles wat kan bijdragen aan een betere koopkracht: naar de btw, brandstofaccijns, isolatie- en vergroeningsubsidies, heffingskortingen, het aanpassen van belastingschijven, noem maar op. Alle groepen, van jong tot oud, zullen hiervan uiteindelijk meeprofiteren.

Position paper
Klik hier voor de volledige position paper die het CNV indiende voor het rondetafelgesprek en kijk hier het rondetafelgesprek terug.