Wet Europese Unie moet loonkloof tussen man en vrouw dichten

Dertien procent. Zoveel verdienen vrouwen gemiddeld minder dan mannen, in de Europese Unie. En daar wil Brussel vanaf. De Europese Unie heeft eind maart wetgeving aangenomen om ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen uit te bannen. De loonkloof, ook wel in vakjargon. Bedrijven worden bij wet verplicht om inzicht te geven in de loonkloof. We vertellen je er graag meer over.

Transparantie salarissen

Het loongeheim wordt verboden. Dit betekent dat je informatie mag opvragen over het salaris van je collega’s. Als je dat doet, dan krijg je het gemiddelde salaris binnen je functiegroep te horen, verdeeld in mannen en vrouwen. Zo moet blijken of het bedrijf eerlijke beloningsstandaarden hanteert. Bedrijven met meer dan 100 werknemers worden verplicht om periodiek te rapporteren over de loonkloof, die niet groter mag zijn dan vijf procent. Als het loonverschil groter is, dan moet er een oorzakenanalyse gemaakt worden. Een goede eerste stap, die breder uitgerold mag worden, wat CNV betreft. ‘Elke vrouw verdient dezelfde beloning als haar mannelijke collega, ongeacht bedrijfsgrootte. Wij pleiten ervoor dat de overheid ook kleinere bedrijven aanzet om loonverschillen te verkleinen’, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Elke vrouw verdient dezelfde beloning als haar mannelijke collega, ongeacht bedrijfsgrootte. Wij pleiten ervoor dat de overheid ook kleinere bedrijven aanzet om loonverschillen te verkleinen.
CNV-voorzitter Piet Fortuin

Sollicitatieprocedures

De nieuwe wet zet ook een streep door onduidelijkheid over salaris, als je solliciteert bij een bedrijf. De werkgever is verplicht om je tijdens het sollicitatieproces te informeren over het salarisniveau van de functie waarop je solliciteert. Ook mag de werkgever je niet meer vragen naar je laatstverdiende loon, als je op sollicitatiegesprek bent. Dat is dus bij wet verboden. Daarnaast moeten vacatures en functietitels genderneutraal zijn, om stereotypering te voorkomen. Je zult dus geen functies meer tegenkomen, zoals gastvrouw of receptioniste.

Verschuiven bewijslast

Een ander wezenlijk punt van de nieuwe wet is dat de bewijslast verschuift. In het verleden moest je zelf bij vermoedens van ongelijke beloning naar je werkgever stappen en aantonen dat je onterecht minder verdiende dan je mannelijke collega. Nu is dat dus omgekeerd. De werkgever moet aantonen dat er géén sprake is van discriminatie, als je dat als werknemer bij hem aankaart. Er komt ook een juridisch kader voor rechters, waarop zij zich kunnen beroepen in het geval van vermoedelijke loonverschillen.

Gelijke kansen arbeidsmarkt

Volgens CNV moet er meer gebeuren, om de arbeidsmarktverschillen tussen man en vrouw te verkleinen. Vrouwen besteden meer tijd aan zorg en het huishouden, mannen aan betaald werk. De 30-urige werkweek maakt een einde aan die traditionele rolverdeling. ‘Wij pleiten voor een verkorte werkweek, met behoud van salaris. Zo krijgen mannen en vrouwen dezelfde uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Er ontstaat meer ruimte om, naast het betaalde werk, de zorgtaken eerlijk te verdelen’, aldus Fortuin.