CNV Internationaal

Vakbondswerk over de grens

Vakbondswerk stopt niet bij de grens. Buitenlandse werknemersrechten staan vaak onder druk. Dat kan en mag niet. Daarom werkt het CNV nauw samen met internationale vakbonden en mondiale organisaties. En strijdt CNV Internationaal als onafhankelijke tak voor goed werk voor iedereen.

Wat CNV Internationaal doet

CNV Internationaal versterkt de positie van werknemers. Samen met lokale vakbonden, slaan zij de handen ineen. Voeren dialoog met werkgevers. En sluiten bindende overeenkomsten om werkomstandigheden te verbeteren. Het werkterrein van CNV Internationaal beslaat verschillende continenten: van Afrika en Latijns Amerika tot Azië.

Opkomen voor sterke arbeidsrechten

Werk je als arbeider in een internationale toeleveringsketen, zoals de mijnbouw of suikerindustrie? Dan is het vaak slecht gesteld met je arbeidsrechten. Je krijgt slecht betaalt, werkt onder onveilige omstandigheden en mag je niet organiseren. Laat staan collectief onderhandelen. Ook de verhouding tussen man en vrouw laat te wensen over. CNV Internationaal verbetert de arbeidsrechten door bedrijven op de voordelen van verantwoord handelen te wijzen. Maar bijvoorbeeld ook door overheden te controleren op nationale actieplannen om mensenrechten te ontwikkelen.

CNV Internationaal - Iedereen heeft recht op goed werk
Iedereen heeft recht op goed werk

Werkgelegenheid voor jongeren

Jongeren staan vaak langs de kant. Een baan vinden is praktisch onmogelijk. Laat staan studeren, als je ouders het niet breed hebben. Neem Afrika. Op dit continent is 70% van de bevolking onder de 30 jaar. De werkloosheid is hoog. Er is een kloof tussen vraag en aanbod van arbeid. Het verouderde onderwijssysteem biedt weinig ruimte voor het opdoen van praktische kennis en vaardigheden.

CNV Internationaal maakt zich samen met lokale vakbonden sterk voor deze groep. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met de overheid en de particuliere sector. Of door het geven van trainingen in organisatievorming, leiderschap, sociaal dialoog en lobby. Ook stimuleert CNV Internationaal lokale vakbonden om in gesprek te gaan met de overheid en het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld om het onderwijssysteem te verbeteren of het opzetten van stage programma’s. Alles om de stem van jongeren luider te laten horen.

Steun CNV Internationaal

CNV Internationaal strijdt voor optimale arbeidsrechten wereldwijd, samen met lokale vakbonden. Broodnodig. Zeker in landen waar veel mensen in armoede leven. Draag jij het internationale vakbondswerk een warm hart toe? Doe dan nu een donatie. En help ons helpen.

Doneer nu