Vrijwilligers Interregionale Vakbondsraden

Het CNV is de op één na grootste werknemersorganisatie van ons land. Of je nu werkt (of werkte) in de gezondheidszorg, het onderwijs, als meubelmaker of als bankmedewerker: er is altijd een gespecialiseerde bond die voor je klaarstaat. Maar wist je al dat veel van de dienstverlening van het CNV wordt verzorgd door vrijwilligers? CNV-vrijwilligers staan dicht bij de mensen. Zij zijn de smeerolie tussen leden en de organisatie.

Het CNV is op zoek naar: vrijwilligers Interregionale Vakbondsraden

Regio of locatie: Weser Ems Noord Holland (IVR WENN)

Wat vragen wij van jou:  

Ben je een spin in het web? Ben je bereid je capaciteiten in te zetten voor anderen? Wil je graag het CNV vertegenwoordigen en kun je hierbij doortastend, maar tegelijkertijd ook dienstbaar zijn?  En spreek je daarbij ook nog eens een aardig woordje over de grens?

Als lid van een Interregionale Vakbondsraad ken je en sta je positief t.o.v. grensoverschrijdende arbeidsmarktvraagstukken en het werknemersbelang in dezen òf ben je bereid inzichten op dit beleidsterrein snel eigen te maken. Je hebt op hoofdlijnen zicht op de sociale en fiscale stelsels van Nederland en Duitsland. 

Tijdsinvestering: ca. een dagdeel per maand

Wat biedt het CNV: 

  • Als CNV-lid kun je je (werk)ervaring inzetten en jezelf blijven ontwikkelen.
  • Je kunt doen waar je goed in bent.
  • De vakcentrale werkt met duidelijke taakomschrijvingen en kwaliteitseisen voor vrijwilligers.
  • Je kunt rekenen op een vast aanspreekpunt binnen de organisatie,
  • Op maat gesneden informatie,
  • Vergoeding van gemaakte onkosten,
  • Een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
  • Landelijke en/of regionale ontmoetingsbijeenkomsten
  • Gratis trainingen volgen via CNV Kaderacademie

IVR staat voor Interregionale VakbondsRaad. Dit is een actieve club mensen gevormd door vakbonden aan weerszijde van een grens. Zij werken al vele jaren samen. Vakcentrale CNV is door vrijwilligers vertegenwoordigd in 4 Interregionale Vakbondsraden die ieder een stuk van de grens met België of Duitsland voor hun rekening nemen. De IVR-en zetten zich in om het grensoverschrijdend verkeer tussen land(sgedeelt)en te bevorderen. Dit doen ze o.a. door het organiseren van cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten voor grensarbeiders en het aankaarten van problemen van grensarbeiders bij de (Europese) politiek. 

Reageren?

Enthousiast geworden of wil je eerst meer informatie? Mail of bel dan naar CNV Ledenservice (ledenservice@cnv.nl  / 030 751 1280)