Senioren Advies Raad publiceert koopkrachtnotitie

Uw belang voorop

U als senior telt bij het CNV. Om onderwerpen en thema’s te agenderen die belangrijk zijn voor u, heeft de Senioren Advies Raad (SAR) een koopkrachtnotitie gemaakt. Met deze notitie wordt het CNV-beleid verrijkt, door seniorenbelang toe te voegen aan de verschillende deelonderwerpen. De notitie bevat nuttige informatie, die handvaten biedt voor toekomstige beleidsinzet. Centraal in deze notitie staat de vraag: ‘Wat maakt de koopkrachtsituatie van senioren uniek?’ En op welke manier zorgen we ervoor dat het seniorenbelang een prominente plek krijgt bij het CNV?

Bevindingen koopkrachtnotitie

De koopkracht van senioren wordt bepaald door unieke kenmerken. Gepensioneerden zijn voor hun koopkracht sterk afhankelijk van de indexering van AOW en aanvullend pensioen. Senioren hebben weinig instrumenten om te sturen op inkomen, maar ervaren wel aanhoudende lastenverzwaring, bijvoorbeeld in zorgkosten. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Net als de volgende thema’s:

  • Belastingmaatregelen;
  • Wonen;
  • Economische crisis.

Koopkrachtnotitie Senioren

Bent u benieuwd welke punten in de koopkrachtnotitie meegenomen zijn? Download dan nu het document.

Download notitie

Over de Senioren Advies Raad (SAR)

Seniorenbelang staat hoog in het vaandel bij CNV. Uw stem klinkt via de seniorengroepen van CNV Vakmensen en CNV Connectief. Vertegenwoordigers van de seniorengroepen van de bonden komen vijf keer per jaar samen in de Senioren Advies Raad (SAR) van het CNV. Voorzitter is Patrick Fey, landelijk voorzitter in het CNV bestuur en portefeuillehouder pensioenen.

SAR-leden brengen in de vergadering in wat hun achterban, u dus, belangrijk vindt. Andersom bespreekt Patrick Fey met de leden wat actueel is in ‘Den Haag’ en de ‘polder’. Waarschijnlijk verbaast het u niet. Maar ontwikkelingen over uw oudedagsvoorziening staan al jaren op nummer 1 op de agenda. De SAR is daarmee direct een belangrijk adviesorgaan van het Algemeen CNV-bestuur.