Landelijk experisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (Lexces) van start

Elk jaar overlijden er 3.000 werkenden omdat ze op het werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Nog meer werkenden worden er ziek van. Om dit tegen te gaan, is op 27 juni 2022 het Landelijk experisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (Lexces) gestart. Het expertisecentrum ontwikkelt kennis over de preventie van stoffengerelateerde beroepsziekten en deelt dit met Arbo-professionals.

Het Lexces speelt ook een rol bij de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TBS), net als het CNV dat betrokken is bij de uitvoering ervan. De regeling verstrekt werknemers die met schadelijke stoffen werkten en daarvan ziek zijn geworden een eenmalige financiële vergoeding van circa € 22.000. De regeling geldt in eerste instantie voor drie beroepsziektes: longkanker door asbest, allergische astma en CSE, ook wel schilderziekte genoemd. De lijst met beroepsziektes wordt de komende jaren verder uitgebreid.