Plichten werkgever om seksuele intimidatie op 't werk tegen te gaan

Seksuele intimidatie op de werkvloer valt onder psychosociale arbeidsbelasting.

De Arbowet

De werkgever moet beleid vaststellen om dit te voorkomen of beperken. Dat staat in de Arbowet. Doet hij dit niet, dan kan Inspectie SZW maatregelen nemen. Uiteindelijk kan dit zelfs resulteren in hoge boetes. Maar wat zijn specifieke plichten waar je werkgever zich aan moet houden, om seksuele intimidatie op de werkvloer te bestrijden? We vertellen je er graag meer over.

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) opstellen

De werkgever is verplicht beleid te maken tegen seksuele intimidatie, dat is ontwikkelt op basis van de Risico- Inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Daarin beschrijft het bedrijf in welke situaties seksuele intimidatie kan voorkomen. En een plan van aanpak waarin wordt beschreven welke maatregelen er zijn genomen om de risico’s tegen te gaan.

De werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek en beleid ontwikkelen om seksuele intimidatie op de werkvloer tegen te gaan.
Leon de Jong - Beleidsmedewerker

Concrete maatregelen om risico's tegen te gaan:

Enkele concrete maatregelen om seksuele intimidatie op de werkvloer tegen te gaan zijn:

  • Werknemers duidelijk laten weten dat seksuele intimidatie op het werk onder geen enkele voorwaarde wordt geaccepteerd.
  • Opstellen van beleid (in samenwerking met ondernemingsraad) waarin duidelijke sancties (schorsing, officiële waarschuwing) staan op overtreding.
  • Daders aanspreken op het gedrag
  • Het aanstellen van een vertrouwenspersoon en klachtencommissie, waar het slachtoffer van seksueel geweld zijn/ haar verhaal kan doen
  • Werknemers voorlichten over (de impact van) seksuele intimidatie
  • Waar nodig, nader onderzoek (laten) uitvoeren, waarbij de anonimiteit gewaarborgd blijft
  • Opstellen van gedragscode en klachtenprocedure
  • Opvang, begeleiding en nazorg van slachtoffers van seksuele intimidatie

Maak melding

Heb je zelf te maken met seksuele intimidatie op de werkvloer? Kun je binnen het bedrijf nergens terecht met je klacht of melding? En heeft het bedrijf geen protocol om een veilige en gezonde werkomgeving te realiseren? Meld het dan bij ons. Wij helpen je graag met concrete tips en bieden je graag een luisterend oor. Onze medewerkers staan op werkdagen van 08:00 - 18:00 uur voor je klaar op telefoonnummer 030 751 1001 of via cnvinfo@cnv.nl.