Rouw op de werkvloer Vakbeweging powered by FNV en CNV

Seksuele intimidatie op het werk tegengaan

Werk is niet alleen een inkomstenbron. Het is ook een plek waar je leert, groeit en fijn samenwerkt met collega’s in een veilige werkomgeving. Samenwerken op gelijkwaardige basis en met respect voor elkaars grenzen. Toch gaat een groot deel van de vrouwelijke werknemers, in binnen- en buitenland, gebukt onder seksuele intimidatie. Het gaat dan om seksueel getint (non)verbaal en fysiek contact, dat door de werknemer als ongewenst wordt gezien. #overdegrens van slachtoffers dus. Een levensgroot maatschappelijk probleem, dat vaak ontstaat vanuit de ongelijke positie tussen man en vrouw. Dat leidt niet alleen tot machtsverschil, ook tot het instandhouden van een cultuur waarin seksueel geweld niet serieus genomen wordt. Helemaal tegen vrouwen, die verantwoordelijk worden gehouden om grenzen aan te geven.

Scroll naar beneden

Het probleem

Het probleem is groot. De cijfers zijn schokkend. CNV-onderzoek toont aan dat ruim 2 miljoen vrouwen dagelijks het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie op de werkvloer. Uit schaamte of angst voor de consequenties, kiest 30% ervoor om het stil te houden. 41% slaat de weg naar de (interne) vertrouwenspersoon over. En in 30% van de gevallen houdt het slachtoffer alles voor zich, omdat het bedrijf niets doet om seksuele intimidatie op het werk tegen te gaan. Vaak met levenslange psychische- en lichamelijke schade als gevolg en (langdurige) uitval als resultaat. Kortom: niet alleen persoonlijk leed, ook economisch en maatschappelijk desastreus. Dat kan én mag niet! Iedereen verdient een veilige werkplek. Samenwerken op basis van gelijkheid en respect.

De oplossing

Nederland staat bekend om zijn emancipatie en gelijkwaardigheid. Juist hier zou seksuele intimidatie op het werk een non-issue moeten zijn. De realiteit is anders. De huidige aanpak van grensoverschrijdend seksueel gedrag op ’t werk schiet tekort. In veel bedrijven ontbreekt sterk beleid tegen seksuele intimidatie, omdat het geen plek krijgt in de bedrijfsvoering. Tijd voor verandering! Wij pleiten ervoor dat elke onderneming een protocol tegen grensoverschrijdend gedrag ontwikkelt, investeert in bekendheid hiervan én een vertrouwenspersoon aanstelt, in- of extern. Ook maken we ons sterk dat het kabinet het internationale verdrag tegen geweld en intimidatie op de werkvloer ratificeert.

Iedere vrouw verdient een veilige werkplek, met respect voor haar grenzen. In binnen- en buitenland!

Belangrijke mijlpalen

  • De overheid richt zich op het creëren van bewustwordingscampagnes, gericht op het ontwikkelen van sociale normen die preventief werken op seksuele intimidatie op ’t werk. Voorkomen is beter dan genezen.
  • Ieder bedrijf ontwikkelt een protocol tegen seksuele intimidatie, vastgelegd in alle cao’s. Ook richten de bedrijven zich actief op het genereren van bekendheid.
  • Elke werknemer kan een beroep doen op een vertrouwenspersoon, in- of extern. Elke werkende verdient een luisterend oor en begeleiding bij seksuele intimidatie op de werkvloer.
  • We pleiten voor officiële bekrachtiging, ook wel ratificatie genoemd, van het internationale verdrag tegen geweld en intimidatie op de werkvloer.
Verhalen van de werkvloer

Interview Karin Bosman: slachtoffer van seksuele intimidatie op het werk

Kom alles te weten over hoe Karin uiteindelijk openheid van zaken geeft.

Samen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer

Vind je ook dat een veilige werkplek een basisrecht is? En dat seksuele intimidatie uitgebannen moet worden? Wij gaan voor je aan de slag! En hoe meer leden, hoe beter wij de belangen van werkend Nederland kunnen behartigen. Sluit je dus nu aan. Samen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer.

Word lid

Seksuele intimidatie op het werk tegengaan

Vraag en antwoord

Downloads

Contactpersonen

Leon de Jong
Beleidsadviseur
Jolanda van Zwieten
Persvoorlichter bestuur, sectoroverstijgende zaken & politiek