CNV pleit voor 30-urige werkweek

De 30-urige werkweek moet op termijn de norm worden in Nederland. Hiervoor pleit de nieuwe CNV-voorzitter Piet Fortuin. Een groot deel van de Nederlandse bevolking staat achter dit plan, blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van CNV, uitgevoerd door Maurice de Hond onder 3.000 werkenden. Het doel van de 30-urige werkweek is minder ziekteverzuim en burn-outs, een betere werk/privé balans, meer tijd voor zorgtaken en het bevorderen van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen.

Bijna de helft van alle werkenden (45%) heeft het gevoel knel te zitten tussen werk, privé en andere verplichtingen. 58% wil meer tijd voor zijn of haar privéleven en 54% ervaart een hoge werkdruk, blijkt uit het onderzoek. 16% zit tegen een burn-out aan. Omgerekend zijn dat 1,4 miljoen werkenden die op omvallen staan. In 2018 hadden 1,3 miljoen mensen een burn-out. De kosten daarvan lopen inmiddels op naar 2,8 miljard per jaar, blijkt uit de meest recente cijfers van TNO en CBS.

Noodrem

‘We houden elkaar gevangen in een ziekmakend en peperduur systeem. Met deze alarmerende cijfers trekken wij aan de noodrem. Dit vraagt om een nieuwe balans voor werkenden, waarmee zij beter in staat zijn om werk en privé te combineren, minder vatbaar zijn voor ziekteverzuim en burn-outs. En waarmee ze gezond hun steeds hogere pensioenleeftijd kunnen halen,’ aldus Fortuin.

Productiever

Het plan heeft groot draagvlak, blijkt uit het onderzoek van CNV. 60% van de ondervraagden denkt dat ze met een 30-urige werkweek gezond hun pensioenleeftijd gaan halen en dat hierdoor het aantal burn-outs vermindert. Ook stelt 66% dat dit leidt tot een lager ziekteverzuim, een betere werk-privé balans (73%) en meer tijd voor mantelzorg en vrijwilligerswerk (62%). Ook zegt 48% dat ze hierdoor productiever en efficiënter gaan werken. 47% denkt dat mensen die nu aan de kant staan, straks wel kunnen gaan werken.

Gelijke kansen

44% denkt dat een 30-urige werkweek de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen bevordert. Met een 30-urige werkweek zijn beide partners in staat om zorg en werk evenwichtig te verdelen, om beiden carrière te maken en beiden ook genoeg pensioen op te bouwen. Noodzakelijk in een tijd waarin 40% van de relaties strandt.

Verlaag belasting op arbeid

Het CNV verwacht dat, door het lagere ziekteverzuim, hogere productiviteit én het feit dat mensen meer zorgtaken op zich kunnen nemen, de maatschappelijke opbrengsten van de 30-urige werkweek hoog zijn. Deze opbrengst kunnen we gebruiken om de belasting op arbeid te verlagen, zodat de lonen omhoog kunnen. Het voorkomt dat werkenden erop achteruit gaan door de kortere werkweek.

Behoud salaris

Fortuin: ‘Ons doel is een kortere werkweek met behoud van salaris. Als de kosten voor het ziekteverzuim dalen, ontstaat er weer loonruimte voor werkgevers. Al met al verwachten wij dat de 30-urige werkweek een hoger welvaarstsniveau en een hoger welzijnsniveau bewerkstelligt. Dat we netto meer overhouden, gezonder zijn én productiever.’

CAO tafel

Het CNV gaat zich aan de cao-tafel hard maken voor de 30-urige werkweek en roept minister Koolmees op om een doorrekening te maken met betrekking tot de maatschappelijke kosten en opbrengsten van de 30-urige werkweek.