Cao-partijen bereiken onderhandelingsresultaat in Metalektro-sector

De cao-partijen in de Metalektro hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao in de sector. CNV Vakmensen, samen met de FME en de andere bonden, zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de ruim 160.000 werknemers in de Metalektro. Arthur Bot, onderhandelaar van het CNV, is tevreden met het resultaat: 'Ik ben blij dat we ervoor hebben kunnen zorgen dat werknemers in de sector snel over hun loonsverhoging kunnen beschikken in dit resultaat.' De nieuwe cao zou een looptijd hebben van 18 maanden, van 1 december 2022 tot 1 juni 2024. De kaderleden van CNV Vakmensen hebben deze ochtend besloten om het resultaat positief voor te leggen aan de leden.

11% loonsverhoging

De partijen hebben afgesproken dat werknemers de komende 18 maanden in totaal 11% loonsverhoging krijgen. 9% van de loonsverhoging is structureel. De structurele verhoging komt in twee delen: per 1 december 2022 5,5% en per 1 januari 2024 3,5% loonsverhoging. Daarnaast ontvangen werknemers iedere maand een aanvullend bedrag van €60, in totaal €1080 in de periode december 2022 tot juni 2024. De incidentele loonsverhoging komt, gerekend met het modaal salaris in de sector, neer op 2% gedurende de looptijd van de cao.

Ook van belang zijn de afspraken met betrekking tot overwerk. Overwerk mag alleen nog op vrijwillige basis worden gedaan, behalve wanneer sprake is van calamiteiten. Het bestaande generatiepact in de sector wordt ongewijzigd voortgezet tot 31 december 2028.

Bijzonder resultaat

Dat de partijen het zo snel eens zijn geworden is opmerkelijk. De Metalektro-cao heeft een geschiedenis van lange onderhandelingen, impasses en acties. Dit onderhandelingsresultaat ligt op tafel na een constructieve aftrap aan de onderhandelingen twee weken geleden. Arthur Bot: 'Voor ons als CNV, maar ook voor de andere partijen, lag het zwaartepunt bij deze onderhandelingen écht op de loonsverhoging, om te zorgen dat de werknemers in de sector daar niet lang op hoeven te wachten. Gelukkig zijn we het daarom snel en zonder acties of onnodige vertraging eens geworden.'

Bij de eerste onderhandelingsronde werd al overeengekomen dat de pensioenregeling ongewijzigd wordt voortgezet. Ook kwamen partijen overeen dat er onderzoek komt naar de praktische uitvoeringsaspecten van vervroegde uittreding na 45 dienstjaren. Dit onderzoek moet voor 1 januari 2023 zijn afgerond en kan deel uitmaken van later overleg over een nieuwe pensioenregeling.

Praat mee op de cao-pagina

Op de cao-pagina Metalektro kun je je vragen stellen of reageren vooruitlopend op de stemming. We horen graag je mening.