Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp' er een feit

Betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Zzp’ ers zijn straks standaard verzekerd tegen langdurig inkomensverlies door ziekte of een ongeval. Dat heeft de Stichting van de Arbeid, waar werknemers-, werkgevers- en zzp-organisaties in zitten, bedongen op verzoek van het kabinet. Werkenden kiezen bij de start zelf hun eigenrisicoperiode. Die van 1 jaar (standaard), een half jaar of 2 jaar. Zo houdt een zelfstandige grip op zijn premiehoogte. De uitvoering is in publieke handen. Ook is het mogelijk om je aanvullend te verzekeren via de private markt.

Dalende verzekerden

Het aandeel zelfstandigen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering daalde de afgelopen jaren dramatisch: van 24% in 2013 naar 19% in 2018. Mensen met een laag inkomen verzekeren zich minder vaak. Terwijl zij veelal werken in hoge risico beroepen. Als een zelfstandige door ziekte of een (bedrijfs)ongeval niet kan werken, teert hij in op zijn spaargeld. Uiteindelijk valt hij terug op de bijstand. Geen vetpot, met slechts € 1.050 per maand. En heb je een koophuis of een partner met inkomen, dan krijg je geen bijstand.

Betaalbaar en voldoende inkomenszekerheid

De arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt voor ondernemers zonder personeel. Zij nemen straks automatisch deel aan de verzekering, die betaalbaar is en voldoende inkomenszekerheid biedt. De verzekering wordt namelijk volledig bekostigd uit de premies van de deelnemers. En doordat een zelfstandige straks standaard verzekerd is, voorkomt dat uitsluiting op basis van leeftijd, beroep of medische risico’s.

Een zzp' er neemt straks automatisch deel aan de verzekering, die betaalbaar is en voldoende inkomenszekerheid biedt.

Tessa de Jong - CNV beleidsmedewerker

Eigen risico kiezen

Met de publieke verzekering wordt het inkomen tot maximaal € 30.000 bruto per jaar gedekt. Een zzp ‘er die arbeidsongeschikt raakt, ontvangt 70% hiervan. Omgerekend is dat maandelijks € 1650 bruto, gelijk aan het minimumloon. De premie is inkomensafhankelijk. Dus hoe meer je verdient, hoe hoger de premie. En vice versa. Een zzp’ er kiest zelf voor de duur van de eigenrisicoperiode: die van 1 jaar (standaard), een half of 2 jaar. Hoe langer je eigen risico periode is, hoe lager de premie. Let wel: houdt er rekening mee dat je voldoende financiële buffer hebt, om deze periode te overbruggen. De netto premie ligt naar verwachting tussen € 85 en € 150 per maand bij een inkomen vanaf 20.000 bruto tot maximale dekking van € 30.000.

De uitvoering

Stichting van de Arbeid stelt voor om de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering onder te brengen bij het UWV. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het innen van premies. Dit drukt de kosten. Voor de uitvoering is een wetswijziging nodig. De Stichting verwacht dat het enkele jaren duurt, voor de standaardverzekering van kracht gaat.

Meer weten over het advies? Lees het volledige advies van de Stichting van de Arbeid hier.