CNV blij met breed draagvlak arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Het CNV is blij met het brede draagvlak vanuit de sociale partners en zelfstandigenorganisaties voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. De Stichting van de Arbeid stuurt vandaag een brief naar de Tweede Kamer waarin dit draagvlak is bestendigd.

‘Als je auto rijdt, ben je verplicht verzekerd tegen schade. Als je werkt, ben je verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid,’ stelt Jan-Pieter Daems, bestuurder bij CNV.

Armoedeval
Veel zelfstandigen raken nu arbeidsongeschikt zonder dat ze daarvoor een voorziening hebben getroffen. Minder dan een kwart van de zelfstandigen is momenteel verzekerd tegen een inkomensval bij arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat zij uiteindelijk aangewezen zijn op een bijstandsuitkering of hulp van familie. Daems: ‘Wie onverzekerd rondloopt en vervolgens arbeidsongeschikt raakt, draagt hier levenslang de financiële gevolgen van. Een verplichte verzekering beschermt zelfstandigen tegen een armoedeval in geval van nood.’

Eerlijker speelveld
Deze verplichte verzekering heeft ook nog andere voordelen: het drukt de kosten van de premie en de verzekering is voor iedereen toegankelijk. Nu is het afsluiten van een verzekering voor veel zelfstandigen geen optie vanwege de hoge kosten, zeker als zij wat ouder zijn, problemen met hun gezondheid hebben of een zwaar beroep. Daarnaast ontstaat er een eerlijker speelveld op de arbeidsmarkt. Nu beconcurreren zelfstandigen en werknemers, maar ook zelfstandigen onderling elkaar op het niet hebben van een verzekering. Zonder verzekering kunnen zij voor een lager tarief werken. Een verplichte verzekering gaat deze ongewenste concurrentie tegen.

Aansluiten bij wensen zelfstandigen
De groep zelfstandigen is divers en heeft ook andere wensen en kenmerken dan werknemers. Daems is daarom ook blij met de betrokkenheid van zelfstandigenorganisaties bij de totstandkoming van de nieuwe verzekering:  ‘Uiteindelijk ligt er straks een verzekering die goed aansluit bij de specifieke kenmerken van deze groep’. Dat komt onder andere naar voren in de mogelijkheid van een opt-out en de keuze van het arbeidsongeschiktheidscriterium.

Nu doorpakken
Het CNV roept de politiek op om nu door te pakken en hoopt op een voortvarende behandeling van het wetsvoorstel. ‘Zo’n breed draagvlak vanuit de zelfstandigenorganisaties kun je niet negeren. Alle seinen staan nu op groen. Gezien de toenemende populariteit van het zelfstandig ondernemerschap komt deze verplichting geen dag te vroeg. We gaan ervan uit dat de wet nu snel wordt ingevoerd,' aldus Daems.