CNV en FNV sturen brief aan Tweede Kamer over stelselherziening kinderopvang

Gratis kinderopvang sneuvelt vanwege bezuinigingsplannen van het kabinet, zo blijkt uit de voorjaarsnota. Het voorgenomen plan om kinderopvang in 2025 toegankelijk te maken voor iedereen, schuift twee jaar op. En dat is onverkoopbaar, wat CNV en FNV betreft. De vakbonden sturen daarom een brandbrief aan Tweede Kamerleden met 5 belangrijke aanbevelingen, in aanloop naar het Commissiedebat Kinderopvang op 10 mei. We vertellen je er graag meer over.

Dit is er aan de hand

Het kabinet besloot in het coalitieakkoord om kinderopvang gratis te maken, vanaf 2025. Dat wil zeggen: bijna kosteloos. Alle werkende ouders zouden 4% van de gemaakte kinderopvangkosten betalen. Het rijk zou 96% van de kosten voor haar rekening nemen. Ook zou de kinderopvangtoeslag verdwijnen: een complex systeem dat veel ouders in de problemen bracht. Die plannen zijn dus nu van tafel geveegd, onder het mom van personeelstekorten in de kinderopvang sector. We lossen dit probleem niet op door het voor ons uit te schuiven. We moeten nu acteren en de sector aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door te investeren in hogere lonen, het verlagen van werkdruk en het bieden van opleidings- en doorstroommogelijkheden.

Ieder kind dezelfde kansen

Gratis kinderopvang voor elk kind (ongeacht of de ouders werken), biedt tal van voordelen. Voor ouders in de bijstand wordt het makkelijker om te werken. Het vergroot de arbeidsmarktpositie van vrouwen, juist in gezinnen waar de vrouw alle zorgtaken op zich neemt. En ieder kind krijgt dezelfde kansen op een goede start. Het huidige stelsel houdt de kansenongelijkheid in stand. Elke ouder moet namelijk voldoen aan de arbeidseis: je moet werken om in aanmerking te komen voor kinderopvangvergoeding. Vooral voor werknemers met een flexcontract is dat problematisch. De onzekerheid of het arbeidscontract stopt, weerhoudt ouders ervan om het kind in te schrijven bij de kinderopvang.

Brief Commissiedebat Kinderopvang

Ben jij benieuwd welke aanbevelingen CNV en FNV doen, in aanloop naar het Commissiedebat Kinderopvang op 10 mei 2023? Download dan nu de brief.

Download brief

Introduceer een tussenvariant

CNV en FNV pleiten voor een tussenvariant. Dat betekent twee dagen gratis kinderopvang voor kinderen vanaf twee jaar, de overige dagen op basis van de arbeidseis. Dit maakt het verschil in veel kinderlevens. Om dit te realiseren is het van vitaal belang om de werkdruk aan te pakken. Er zijn namelijk meer vacatures dan mensen om ze te vervullen. Her verder openstellen van de kinderopvang moet gefaseerd gebeuren, om de kwaliteit te blijven waarborgen.

Investeer in een stabiele sector

Kinderopvang en de medewerkers in de sector zijn gebaat bij een stabiele sector. Volgens de vakbonden is er in het nieuwe stelsel geen plek voor private equities: investeerders die torenhoge winsten maken met het snel verkopen van kinderdagverblijven. Dat is nu al een zorgelijke ontwikkeling, en helemaal onwenselijk als de kinderopvangsector met publieke gelden worden gefinancierd. Dat vraagt om nieuwe spelregels voor de kinderopvang en strenge handhaving.