CNV: financieel debacle dreigt voor tienduizenden werkenden in frontlinie

Tienduizenden werkenden in vitale beroepen dreigen dit jaar hoge bedragen aan toeslagen te moeten terugbetalen, door de vele overuren die ze maken door de coronacrisis.

Dit blijkt uit een inventarisatie van het CNV. Het CNV roept het kabinet op om teveel verkregen toeslagen kwijt te schelden bij mensen in vitale beroepen, zoals zorgpersoneel, supermarkt- en distributiemedewerkers.   

Alarmerend

‘Het is onaanvaardbaar dat zoveel werkenden in de frontlinie straks nog een extra rekening krijgen. Zij hebben keihard gewerkt. Veel overuren gemaakt, wat vaak betekent dat ze zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag straks moeten terugbetalen. Het gaat bij sommigen mensen om duizenden euro’s. Vooral alleenstaande ouders worden hard getroffen. Dit is alarmerend,’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.  

Lage salarissen

Veel werkenden in de frontlinie verdienen bovendien weinig. Het extra geld dat ze met overwerk verdienen gaat vaak op aan noodzakelijke uitgaven of extra kosten zoals oppas tijdens het overwerken. Fortuin: ‘De kans is dus groot dat zij dit bedrag niet zomaar kunnen terugbetalen als na bijna een jaar de toeslagen worden teruggevorderd. Hierdoor kunnen zij in de problemen of zelfs extra schulden komen. Er dreigt een stevige financiële strop. Met de toeslagenaffaire in het achterhoofd moeten we een nieuw debacle voorkomen.’   

Het zou mooi zijn als de overheid, na het toeslagendrama, zich dit keer wel van haar goede kant laat zien

Piet Fortuin

Eerdere oproep

Vorig jaar juni vroeg de Tweede Kamer al of mensen in cruciale beroepen ontzien konden worden in het terugbetalen van toeslagen. Staatssecretaris Van Huffelen gaf destijds aan dat dit niet mogelijk was. Het zou onuitvoerbaar zijn.   

Het CNV roept de staatssecretaris op om dit besluit te herzien. ‘Onuitvoerbaarheid is namelijk geen reden. We voeren al bijna een jaar zeer complexe regelingen uit, zoals de NOW-regeling. Dan moet dit ook lukken.’    

Perspectief

De situatie is bovendien nijpender dan in juni 2020. Toen was nog weinig zicht op de duur van de crisis. Nu wel: we weten dat deze crisis zich grotendeels tot ver in 2021 uitstrekt. ‘Dit betekent dat tienduizenden mensen in een vitaal beroep ook dit jaar weer veel overuren maken. We roepen de staatssecretaris daarom op om te veel verkregen toeslagen niet terug te vorderen maar kwijt te schelden bij mensen in vitale beroepen. Het gaat dan om de gemaakte overuren in 2020 en in 2021. Het zou mooi zijn als de overheid, na het toeslagendrama, zich dit keer wel van haar goede kant laat zien,’ aldus Fortuin.