CNV: indexaties mooi resultaat van nieuwe pensioenstelsel

Een mooi resultaat van het nieuwe pensioenstelsel. Zo reageert het CNV op de aangekondigde pensioenverhogingen van PFZW, PME, PGB en ABP

‘Veel gepensioneerden kampen met duurdere boodschappen en een hoge energierekening en hebben steeds meer moeite om rond te komen. Deze indexaties zijn dus zeer welkom. Een mooi resultaat dat we danken aan de komst van het nieuwe pensioenstelsel. Dit stelsel maakt eerder indexeren makkelijker mogelijk, dankzij soepeler regelgeving,’ aldus Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar.  

Moeilijk rondkomen
Ook voor werkenden is dit goed nieuws. Deze pensioenverhogingen telt mee in de opbouw van hun pensioen. 1 op de 4 werkenden kan steeds moeilijker rondkomen, blijkt uit CNV-onderzoek. ‘De prijzen gaan echt niet meer omlaag. Mooi nieuws dat werkenden straks ook meer pensioen ontvangen dankzij deze indexaties.’  

Politieke steun
Het CNV roept de politieke partijen op tot steun voor het nieuwe pensioenstelsel. Fey: ‘Sommige partijen willen terug naar het oude stelsel. Onwenselijk, gezien de problemen met het oude stelsel en de noodzaak van het nieuwe stelsel. Bovendien plukken we nu al de vruchten van het nieuwe pensioenstelsel. We vertrouwen erop dat ook het nieuwe kabinet de uitvoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ter harte neemt.’  

Verhogingen
Bij Pensioenfonds PGB is de verhoging 5,2% en geldt voor alle (ex-) deelnemers, (ex-) partners en pensioenontvangers. Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) besloot met ingang van 1 januari 2024 de pensioenen met 4,8% te verhogen. Ook de pensioenfondsen PME (3,26%) en ABP (3,03%) komen met verhogingen. Bij elkaar gaat het om miljoenen Nederlanders. 

Eind vorig jaar maakten vele pensioenfondsen bekend dat zij ook in januari 2023 gingen indexeren. Bpf Bouw ging toen aan kop met 14,5 %. En het ABP verhoogde de pensioenen ook fors met bijna 12% per 1 januari 2023, en tevens in de zomer van 2022. Met deze drie verhogingen komt het ABP nu op ruim 16,3%.  

Andere grote fondsen, zoals metaalpensioenfonds PMT en Pensioenfonds Zorg en Welzijn, waren gematigder en verhoogden de pensioenen per 1 januari 2023 met respectievelijk 4,2% en 6%.