CNV-onderzoek: agressie op werkvloer neemt toe door coronacrisis

36% van de hulpverleners stelt dat de agressie op de werkvloer toeneemt door de coronacrisis. 40% wordt vaker agressief benaderd door patiënten, cliënten en omstanders. 15% heeft vaker te maken met fysiek geweld, zoals duwen, klappen krijgen en spugen. 70% stelt dat mensen een korter lontje hebben door de coronacrisis. 29% voelt zich vaak geïntimideerd door patiënten, cliënten en omstanders.

Dit blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van het CNV, onder 1150 leden in de publieke sector, waaronder zorgmedewerkers, ambulancepersoneel, gevangenispersoneel, OV-personeel en beveiligers.

‘Schokkend, schrijnend en ontluisterend. Onze hulpverleners staan dag en nacht klaar om Nederland te helpen. Dat uitgerekend zij met zoveel agressie te maken hebben, is stuitend,’ aldus Patrick Fey, vicevoorzitter CNV. ‘Schelden, grof taalgebruik, duwen, klappen krijgen, spugen: bij veel hulpverleners komt dit vaak voor. Onacceptabel. Hulpverleners verdienen meer dan ooit onze waardering en steun.’

Steun werkgevers

16% krijgt te weinig steun van de leidinggevende na agressief te zijn benaderd. 22% stelt dat de werkgever te weinig maatregelen neemt tegen agressie op de werkvloer. 1 op 10 kan bij niemand terecht als hij/zij agressief wordt benaderd.

Fey: ‘Dit zijn te hoge percentages. Werkgevers hebben hierin een cruciale rol. We roepen hen op om hun personeel zoveel mogelijk te ondersteunen in deze zware fase. Niet alleen door het nemen van adequate maatregelen, maar ook door een luisterend oor te bieden. Het gesprek aan te gaan op de werkvloer. Deze groep is te belangrijk om aan hun lot te worden overgelaten.’

Uitstroom voorkomen

Zonder ingrijpen ligt uitstroom op de loer. En dat in sectoren die nu al met hoge personeelstekorten kampen: 8% overweegt over te stappen naar een andere sector vanwege geweld en agressie op de werkvloer. 29% gaat met minder plezier naar het werk door de toegenomen agressie. ‘Werkgevers moeten garant staan voor een veilige werkvloer. In de vitale sectoren is dit van levensbelang. Anders lopen we het risico op nog hogere personeelstekorten in de toekomst.’

Beperkt

De agressie neemt toe naarmate de coronacrisis langer duurt, zegt bijna 60% van de respondenten. 92% stelt dat men zich beperkt voelt door de maatregelen. ‘Het coronavirus is nog lang niet op z’n retour. Helaas. Er is nog lang geen vaccin in zicht. Wij zijn daarom sterk afhankelijk van de inzet van hulpverleners. Zij moeten hun werk zo gezond mogelijk kunnen voortzetten. Heel Nederland roepen we daarom op om hulpverleners te respecteren. Vriendelijk te blijven en zich in te leven in hun werksituatie,’ stelt Fey.