CNV-onderzoek: man krijgt vaker loonsverhoging toegekend dan vrouw

Mannen die om loonsverhoging vragen, krijgen dat vaker toegekend dan vrouwen. Dit blijkt uit CNV-onderzoek onder ruim 3300 leden.  

Van de mannen die om loonsverhoging vragen, krijgt 56% dit gehonoreerd. Bij vrouwen die om loonsverhoging vragen, is dit slechts 42%. Mannen krijgen bovendien bij een goede beoordeling meer dan twee keer vaker loonsverhoging dan vrouwen. Ook worden er bij mannen, buiten de cao om, drie keer zo vaak extra afspraken gemaakt over beloning dan bij vrouwen.  

Loonkloof

‘Anno 2021 is er nog steeds een stevige loonkloof tussen mannen en vrouwen. Vaak wordt dit probleem bij vrouwen neergelegd: ze moeten er vaker om vragen, assertiever zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat het verzoek om loonsverhoging bij vrouwen echter minder vaak wordt gehonoreerd. Onbestaanbaar. Zeker in een tijd waarin vrouwen inmiddels hoger opgeleid zijn dan mannen,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.  

Openheid 

Het CNV roept zowel mannen als vrouwen op om open te zijn over het eigen loon. Minder dan de helft (48%) weet hoeveel de naaste collega’s verdienen, blijkt uit het onderzoek. 52% van de mannen weet overigens hoeveel de collega’s verdienen, versus 43% van de vrouwen. Bijna de helft van alle ondervraagden geeft aan dat, als ze weten dat collega’s die hetzelfde werk doen meer verdienen, ze om loonsverhoging vragen. Fortuin: ‘Wij roepen heel Nederland op om open te zijn over het eigen salaris. Het taboe moet eraf. Verdien je aantoonbaar en onverklaarbaar minder dan je collega die hetzelfde werk doet, vraag dan om salarisverhoging.’  

Melding

Het CNV vraagt leden om zich te melden, als er sprake is van een vermoeden van ongelijke beloning. Het CNV checkt vervolgens of er inderdaad sprake is van ongelijke beloning. Een algemene melding is daarnaast ook mogelijk: het CNV kan dan in gesprek gaan met de werkgever of HR, zonder de naam van de melder te noemen.

Onderzoek gelijke beloning

Bij cao-onderhandelingen maakt het CNV op dit moment afspraken over gelijke beloning. Een onderzoek naar gelijke beloning wordt steeds vaker ingezet. Fortuin: ‘Veel mensen denken dat de gelijke beloning in de cao is geregeld. Helaas is dit niet het geval en blijven er verschillen. Buiten de cao om worden er vaak afspraken gemaakt over extra beloning. Als wij vermoeden dat er geen sprake is van gelijke beloning, stellen we een onderzoek in. Het bedrijf moet dan aantonen dat de lonen in dat bedrijf gelijk zijn.’