CNV-onderzoek: oudere werknemer komt moeilijk aan de bak

Driekwart van de werknemers geeft aan dat hun werkgever weinig 50-plussers aanneemt. Dat blijkt uit CNV-onderzoek onder bijna 2400 leden boven de 45 jaar.

Van de respondenten (12%) die zelf werkzoekend zijn, krijgt bijna de helft veel afwijzingen op sollicitaties. 73% stelt dat werkgevers de voorkeur geven aan jongere sollicitanten en 70% gaat er vanuit niet snel ander werk te vinden. Slechts 1 op de 3 geeft aan makkelijk op sollicitatiegesprek te komen.

Kraptesectoren
‘Dit is ongekend. Onder de respondenten bevinden zich ook veel werkzoekenden in kraptesectoren, zoals zorg, onderwijs, industrie en handel. Werkgevers klagen steen en been over het gebrek aan personeel maar laten oudere sollicitanten links liggen. Het is vreemd dat zij nog steeds tweederangs burgers zijn op de arbeidsmarkt,’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

De ervaring van deze groep is van onschatbare waarde. Bovendien blijven we langer gezond, werken we langer door en wisselt deze groep minder snel van baan. Werkgevers die nu investeren in werknemers boven de 50, plukken daar op lange termijn de vruchten van.
Piet Fortuin, CNV-voorzitter

Scholing en ontwikkeling
De helft van alle ondervraagden geeft bovendien aan dat de werkgevers niet investeren in hun scholing en ontwikkeling. Een derde stelt dat hun werkgever meer investeert in de scholing van jongere werknemers, dan in die van oudere. Fortuin: ‘Nederland telt vier miljoen werkenden tussen de 45 en 75 jaar. Het is onbestaanbaar dat werkgevers minder in deze groep investeren dan in jongere werknemers.’

Investeren
Het CNV roept werkgevers op om te juist te investeren in 50-plussers op de arbeidsmarkt. Fortuin: ‘De ervaring van deze groep is van onschatbare waarde. Bovendien blijven we langer gezond, werken we langer door en wisselt deze groep minder snel van baan. Werkgevers die nu investeren in werknemers boven de 50, plukken daar op lange termijn de vruchten van.’