CNV-onderzoek: steeds meer bazen controleren hun personeel via digitale middelen

Bij bijna 1 op de 5 werkenden monitort de werkgever met software of men aan het werk is. Van 16% weet de werkgever via een GPS-systeem waar de werknemer zich bevindt. Bijna een kwart geeft aan dat de monitoring van zijn of haar werkzaamheden de afgelopen jaren toeneemt. 4 op de 10 stelt dat de werkgever via digitale mogelijkheden meer over hen weet dan vijf jaar geleden.

Dit blijkt uit CNV-onderzoek onder 2600 werkenden. Bij 13% registreert de werkgever welke websites hun medewerkers bezoeken en bij 1 op de 3 hangen camera’s op het werk.

Privacy bij het grofvuil
‘De controledrift van werkgevers neemt in snel tempo toe. Werkgevers maken gretig gebruik van digitale middelen om werknemers te controleren. Privacy staat steeds meer bij het grofvuil. Juridisch gezien mag monitoring alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als er een ernstig vermoeden van misbruik is. Maar gezien de hoeveelheid mensen die door hun werkgever worden gecontroleerd, lijken werkgevers massaal de wet te overtreden,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

‘Een zeer onwenselijke ontwikkeling. Werkgevers moeten sturen op vertrouwen, controle is schadelijk voor de onderlinge verhoudingen, de productiviteit en de werksfeer. Funest in een tijd waarin het psychisch verzuim zeer hoog is. Werkgevers moeten zich bovenal houden aan de wet en hun personeel niet steeds meer lukraak illegaal monitoren.’

Geconfronteerd met informatie
1 op de 10 werknemers wordt door de werkgever geconfronteerd met informatie die de werkgever via digitale monitoring over hen heeft verkregen. Een kwart vreest dat de werkgever de digitaal verkregen informatie tegen hen gebruikt. 40% vindt het een probleem dat zijn of haar werkgever steeds meer mogelijkheden heeft om hem te controleren. 71% wil niet dat hun werkgever alles van hen weet.

Fortuin: ‘Werkgevers gebruiken deze informatie dus daadwerkelijk tegen hun werknemers. En een deel is bang dat de informatie tegen hen wordt gebruikt. We creëren hiermee een werksfeer van wantrouwen en onveiligheid. Dit tij moet snel keren. Het is mooi dat werknemers steeds meer hybride kunnen werken, maar als daar meer digitale monitoring en controle voor in de plaats komt, is dat geen winst maar vooral een grote achteruitgang in de vrijheid van werknemers.’