CNV-onderzoek: twee miljoen werkenden redden pensioen niet

Bijna de helft van de werkenden boven de 45 jaar verwachten niet dat ze hun huidige werk tot hun pensioenleeftijd kunnen uitvoeren. Omgerekend gaat dit om twee miljoen mensen. 57% is van mening dat ze een zwaar beroep hebben.

Dit blijkt uit CNV-onderzoek onder ruim 3.100 leden boven de 45 jaar. Het CNV roept het kabinet op om snel tot een structurele en verbeterde regeling te komen voor mensen in een zwaar beroep.

‘Nu de AOW-leeftijd weer opnieuw stijgt, komt een groeiende groep in de knel. Een groep die vaak jong is begonnen met werken en zwaar werk uitvoert. Voor hen moet een structurele oplossing komen. Het is onacceptabel dat metselaars, monteurs en zorgmedewerkers doorwerken tot ze er -soms letterlijk – bij neervallen,’ stelt Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar.

RVU-regeling
De huidige Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) stopt per 31 december 2025. Met deze regeling kunnen mensen in een zwaar beroep eerder stoppen. 83% van de ondervraagden vindt dat de overheid een structurele regeling in het leven moet roepen om eerder stoppen mogelijk te maken. ‘Het CNV maakt zich sterk voor een structurele verlenging van de RVU-regeling. De gesprekken hierover lopen echter moeizaam en dreigen te stranden. Terwijl de noodzaak voor zo’n regeling, met de stijgende AOW-leeftijd, harder nodig is dan ooit. Deze regeling moet daarom snel worden verlengd.’

1200 euro per maand
De huidige RVU schiet bovendien tekort. Het maximale bedrag dat mensen meekrijgen als ze gebruik maken van de RVU is netto 1200 euro per maand. Voor 74% van de ondervraagden is dit te laag om eerder te kunnen stoppen. Zeker met de hoge inflatie is dit te weinig om van rond te komen. Het CNV wil dat dit bedrag naar minimaal 1600 euro per maand gaat. Voor 58% maakt dit bedrag het wel mogelijk om eerder te kunnen stoppen. Fey: ‘De overheid moet nu snel aan de bak om een nieuwe regeling vorm te geven: een structurele regeling die bovendien mensen in een zwaar beroep een leefbaar inkomen garandeert.’