CNV-oproep: zet financiële meevaller oversterfte in voor lagere AOW-leeftijd

Door de aanhoudende oversterfte bespaart Nederland miljarden euro's, blijkt uit een nieuwe CNV-analyse. Dit uitgespaarde geld moet worden ingezet om de AOW-leeftijd niet verder te laten stijgen, bepleit het CNV.

‘Het is zeer onrechtvaardig dat de AOW-leeftijd blijft doorstijgen terwijl de levensverwachting daalt door de oversterfte. We werken langer door maar sterven steeds eerder. Daarom moet de AOW-leeftijd worden bevroren, in lijn met de dalende levensverwachting,’ stelt Patrick Fey, vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar van CNV.

Reactie Schouten
Het CNV pleit er sinds eind vorig jaar voor om de AOW-leeftijd te bevriezen of te laten dalen als de (dalende) levensverwachting daartoe aanleiding geeft. Minister Schouten stelde in reactie op deze CNV-oproep vorige week in het Kamerdebat dat het niet verhogen van de AOW-leeftijd met drie maanden in 2029 twee miljard euro extra kostte. En daarom niet mogelijk was.

Miljardenbesparing door oversterfte
Fey: ‘Dit argument van de minister is eenzijdig en onvolledig. Door de oversterfte sparen we veel kosten uit. Rekeninghoudend met 30.000 extra overlijdens (in 2021 en 2022, CBS) besparen we bijna vijf miljard euro aan AOW-uitkeringen, zo blijkt uit nieuwe CNV-berekeningen. Het CNV gaat ervanuit dat er 30.000 minder AOW-uitkeringen nodig zijn voor 10 jaar. Dit is een conservatieve schatting, de extra zorgkosten en toeslagen voor deze groep rekenen we nog niet mee. Bovendien is er veel oversterfte bij mensen onder de 50 jaar, een groep die nooit gebruik zal maken van de AOW. Mogelijk besparen we 10 miljard euro door de oversterfte. Een lagere AOW-leeftijd kost ‘slechts’ twee miljard euro, zoals minister Schouten stelt. Het nu bevriezen van de AOW-leeftijd is financieel daarom zeer haalbaar.’

Zwaar beroep
Een lagere AOW-leeftijd is vooral cruciaal voor mensen met een zwaar beroep. 45% van de werkenden redt het niet om tot de pensioenleeftijd door te werken. Doorwerken tot het 70e levensjaar acht 66% onmogelijk. 57% is van mening dat ze een zwaar beroep hebben, blijkt uit recent CNV-onderzoek onder 2700 werkenden. Bovendien stijgt het aantal 65-jarigen met een WIA of WW-uitkering. Zo geeft zeer recent onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt aan dat in 2022 circa 50% van de laagopgeleide 65-jarigen in de Bijstand/WW/ZW/WIA zit of zelfs geen inkomen heeft.

‘Mensen met een zwaar beroep hebben een lagere levensverwachting en genieten straks nog korter van hun pensioen. Het CNV is groot voorstander van een structurele regeling om mensen met een zwaar beroep eerder te laten stoppen. De gesprekken over die regeling zitten muurvast. Ook om die reden moet de AOW-ingangsleeftijd niet onnodig omhoog in 2028. De metselaar en verpleegkundige moeten niet werken tot ze erbij neervallen maar verdienen een menswaardige pensioenperiode.’