CNV pleit in Tweede Kamer voor flexibel opneembaar rouwverlof

Vandaag pleit CNV in de Tweede Kamer in een rondetafelgesprek voor flexibel inzetbaar rouwverlof van 10 dagen als vangnetregeling.

Tijdens het rondetafelgesprek laten leden uit de Tweede Kamer zich door experts informeren over de noodzaak van wettelijk rouwverlof, om rouwende werknemers tegemoet te komen in hun rouwverwerkingsproces. Op dit moment is rouwverlof nog niet bij wet geregeld.

CNV en rouwverlof

Een ingrijpend verlies kan het leven totaal op zijn kop zetten. Weer aan het werk gaan, vergt nogal wat van iemand die rouwt. CNV vindt het belangrijk dat werknemers de ruimte krijgen om te rouwen na het verlies van een dierbare. Ook op de werkplek. In juli 2019 publiceerde CNV de handreiking ‘Hoe werkt rouw?, dat sindsdien al 3.150 keer is opgevraagd. En in totaal zijn er door CNV inmiddels in 46 cao’s afspraken gemaakt over rouw. Als sluitstuk pleit de vakbond nu voor wettelijk doorbetaald rouwverlof, flexibel opneembaar.

Wat wil CNV op het gebied van wettelijk rouwverlof?

Het CNV wil graag een door de overheid gefaciliteerd en doorbetaald rouwverlof, dat werknemers flexibel kunnen inzetten. Te denken valt aan een verlofvoorziening met de volgende kenmerken:

  • maximaal de werktijd gedurende twee weken;
  • op te nemen in dagen, dagdelen en uren;
  • op te nemen gedurende de periode van een jaar na het overlijden van de dierbare.

Download Position Paper 'Rouw en Werk'

Wil jij weten waar CNV zich sterk voor maakt als het aankomt op maatwerk en rouwverlof als vangnetvoorziening? Je leest het in de Position Paper 'Rouw en Werk'.

Download nu

Rouwverlof als flexibele vangetvoorziening

Het CNV kiest ervoor om het rouwverlof te formuleren als een flexibele vangnetvoorziening als het werken even niet gaat. Als je als werknemer vast dreigt te lopen en vanwege verdriet niet tot werken in staat bent, dan kun je terugvallen op deze voorziening. Je neemt dan even een time-out, zonder moeilijke discussies aan te gaan met je werkgever. Iets waar je hoofd op dat moment toch niet naar staat.