CNV-reactie: internetconsultatie Handhaving in de Sociale Zekerheid

Het CNV heeft, in een internetconsultatie, gereageerd op het wetsvoorstel Handhaving in de Sociale Zekerheid. Dit wetsvoorstel maakt een einde aan het huidige sanctieregime, dat veel kwetsbare burgers onevenredig hard raakt.

Het huidige systeem

Een uitkeringsgerechtigde moet situaties melden die relevant zijn voor de uitkering, bijvoorbeeld als hij gaat samenwonen. Doet hij dit niet, dan overtreedt hij de inlichtingenplicht en volgt een boete. Onbewuste fouten of het per ongeluk aanleveren van onvolledige gegevens, leidt direct tot de stempel fraudeur en de daarbij horende sancties. Het CNV keert zich al langer tegen deze wanpraktijken. ‘Het huidige sanctieregime gaat uit van wantrouwen. Eén fout, en je hebt een fikse prent aan de broek hangen. Onbegrijpelijk, zeker bij dit soort complexe uitkeringsregels. Dat treft kwetsbare burgers onevenredig hard’, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Het huidige sanctieregime treft kwetsbare burgers onevenredig hard. Eén fout en je hebt een fikse boete aan je broek hangen.
CNV-voorzitter Piet Fortuin

Nieuwe wetgeving

De nieuwe wet gaat bij de handhaving van uitkeringen en andere sociale regelingen uit van de menselijk maat. Er wordt meer ruimte geboden om te waarschuwen of af te zien van sancties. Het CNV pleit hier al langer voor en is gematigd positief. ‘Vertrouwen wordt het uitgangspunt bij de handhaving. Dat is natuurlijk goed. Al zijn we bezorgd over de uitwerking van het nieuwe wetsvoorstel. Het is noodzaak om goed in de gaten te houden of de nieuwe wetgeving ook daadwerkelijk resulteert in minder boetes en meer waarschuwingen. We blijven de uitvoering dus goed monitoren’, aldus Piet Fortuin.

Internetconsultatie Handhaving in de Sociale Zekerheid

Ben jij benieuwd naar het standpunt van CNV op de voorgenomen wetswijziging Handhaving in de Sociale Zekerheid? Download dan nu onze complete reactie op de internetconsultatie.

Download reactie

Ingang wet Handhaving in de Sociale Zekerheid

Naar verwachting treedt het nieuwe wetsvoorstel in 2025 in werking. Tot die tijd, blijft de huidige handhaving in stand. Onverteerbaar, wat CNV betreft. ‘Het huidige sanctieregime valt niet uit te leggen aan burgers. Dat concludeert de wetgever zelf nota bene. Het kan nog wel twee jaar duren, voordat de nieuwe wetgeving ingaat. Iedere dag dat een burger een boete krijgt voor een onbedoelde fout, is er één teveel. Wij roepen het kabinet op om per direct van het huidige sanctiekader af te wijken. Desnoods buitenwettelijk’, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.