CNV-reactie op DNB-raming: ‘DNB zaait onnodige paniek’

Het CNV houdt vast aan de looneis van 10%. Steeds meer werkenden kunnen moeilijk rondkomen. Het is daarom logisch dat zij meeprofiteren van de steeds hogere bedrijfswinsten. Dat is de reactie van het CNV op de zojuist gepubliceerde DNB-raming.

Grijsgedraaide plaat

‘De riedel van DNB begint zo langzamerhand een grijsgedraaide plaat te worden. Er is vanuit DNB geen enkele onderbouwing dat de huidige loonsverhogingen leiden tot meer inflatie. Wat we wel weten is dat miljoenen werkenden niet of nauwelijks rond kunnen komen. Wat we ook weten, is dat veel bedrijven hoge winsten boeken en hun prijzen meer verhogen dan de hogere kosten rechtvaardigen. Om die reden houden we vast aan onze huidige looneis van 5 tot 10%,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Paniekzaaierij

‘We laten ons niet van de wijs brengen door de onnodige paniekzaaierij van DNB. We houden vast aan het feit dat veel werkenden het eind van de maand niet redden. Wel werken, maar geen boodschappen kunnen betalen, is voor het CNV volstrekt onacceptabel. Daar zetten we ons voor in,’ stelt Fortuin.

Onnodige paniekzaaierij van het DNB. Wel werken, geen boodschappen kunnen betalen. Voor die groep doen we het.
CNV-voorzitter Piet Fortuin

Veel loonsverhogingen

Sinds 2022 schoten de consumentenprijzen als een komeet omhoog. ‘De lonen moeten hierin meebewegen, anders komen teveel werkenden in de problemen. Gelukkig zien veel werkgevers dit prima in en beklinken we aan cao-tafels vaak loonsverhogingen van ruim 10%. Een verstandig inzicht van de werkgevers: personeel wordt steeds schaarser. Werkgevers die goed betalen, verdienen dit op korte en lange termijn ruimschoots terug. Wie de lonen niet verhoogt, heeft straks het nakijken.’